Actions

Pravo i privreda
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:38
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 1 from 1  
2002, vol. 39, iss. 9-12, pp. 138-149
Izbegavanje plaćanja poreza i utanjena kapitalizacija
(The title is not available in English)
Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije, Beograd
Abstract
(not available in English)
U interesu svakog poreskog obveznika je da plati što manji porez ili da ga uopšte ne plati. Izbegavanje plaćanja poreza (poreska evazija) je fenomen sa kojim se poreska zakonodavstva savremenih zemalja sve više suočavaju i pokušavaju da ga reše na različite načine. Jedan od posebnih oblika poreske evazije javlja se u sferi oporezivanja preduzeća - utanjena kapitalizacija. Različit poreski tretman prihoda od sopstvenog kapitala (dividende) i prihoda od pozajmljenog kapitala (kamata) predstavlja najčešći razlog pojave fenomena utanjene kapitalizacije. S obzirom da kamata predstavlja trošak poslovanja preduzeća (korporacije), zbog čega se izuzima iz osnovice poreza na dobit koji plaća preduzeće, dok dividenda ulazi u poresku osnovicu, to je preduzeće u čijoj strukturi kapitala dominiraju pozajmljena sredstva izloženo znatno manjem poreskom opterećenju od preduzeća koje se, uglavnom, finansira sopstvenim sredstvima. Upravo zato, preduzeća su više zainteresovana da u strukturi svog kapitala imaju veće učešće pozajmljenih sredstava u odnosu na sopstvena sredstva. Ukoliko ipak učešće sopstvenog kapitala dominira u odnosu na pozajmljeni, preduzeća se odlučuju na 'svesno' prikazivanje jednog dela sopstvenog kapitala kao pozajmljenog, a sve u cilju plaćanja što manjeg poreza. Ovo potvrđuje konstataciju da je izbegavanje plaćanja poreza glavni uzrok nastanka utanjene kapitalizacije. Iako je reč o veoma složenom fenomenu sa kojim se sve češće suočavamo, ipak poreska zakonodavstva velikog broja država uopšte ne sadrže odredbe kojima se utanjena kapitalizacija reguliše. Međutim zainteresovanost za uređenje ove, prilično složene, materije raste, i po svoj prilici, u dogledno vreme trebalo bi je urediti i u zemljama koje se 'ne obaziru' na problem utanjene kapitalizacije. Optimistički stav potvrđuje i primer Srbije, čije poresko zakonodavstvo, počev od 2001. godine, sadrži odredbu kojom se reguliše navedeni fenomen.
References
*** (1993) Thin capitalization. Beograd: Deloitte and Touche
*** (1994-2001) Zakon o porezu na dobit preduzeća. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43/94, 53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 44/99, 54/99, 25/01
Gnjatović, D.E. (1999) Finansije i finansijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
Ilić-Popov, G.S. (1995) Osnovica poreza na dobit korporacija. Beograd: Pravni fakultet
Jelčić, B. (1965) Evazija poreza. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 4, str. 214-222
Jelčić, B. (1990) Nauka o financijama i financijsko pravo. Zagreb: Narodne novine
Lovčević, J. (1997) Institucije javnih finansija. Beograd: Službeni list SRJ
Lyons, S.M., ur. (1996) International tax glossary. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation
Petrović, M.D. (1982) Efekti oporezivanja. in: Jelčić Božidar i Vladimir Srb [ed.] Finansije i finansijsko pravo, Osijek: Pravni fakultet, str. 21-33
Popović, D.M. (1990) Utanjena kapitalizacija. in: Petrović Miroslav i Dejan Popović [ed.] Oporezivanje dobiti preduzeća, Beograd: Pravni fakultet, str. 141-144
Popović, D.M. (1991) Porez na dobit korporacija. Beograd: Ekonomski institut
Popović, D.M. (1995) Poreski sistem i siva ekonomija. Pravo i privreda, vol. 33, br. 3-6, str. 96-105
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute
Raičević, B.B. (2001) Javne finansije. in: Finasije - teorija i praksa, Novi Sad: Budućnost, str. 189-365
Stojanović, S. (2002) Zajednica prihoda u poreskom sistemu Srbije. Beograd: Pravni fakultet, magistarski rad
Šipovac, R. (1998) Neka pitanja u vezi sa oporezivanjem kamata. Pravni život, vol. 47, br. 10, str. 717-724
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, seminarski rad
Vlada Republike Srbije, Republička uprava javnih prihoda, Ekonomski institut, Beograd (1995) Siva ekonomija i mere za njeno suzbijanje. Beograd: Ekonomski institut
 

About

article language: Serbian
document type: Scientific Paper
published in SCIndeks: 02/06/2007

Related records

Strani pravni život (2003)
Fiscal decentralization in open-market economies - public revenues aspect
Stojanović Snežana

Pravo - teorija i praksa (2002)
Characteristics of the tax evasion offense
Jovašević Dragan

FU: Law&Politics (2005)
Funding social insurance: Theoretical aspect
Dimitrijević Marina, et al.

show all [113]