Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Pravo i privreda
2016, vol. 54, br. 10-12, str. 24-53
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 12/06/2017
Valutna klauzula - svrha, dileme i mogući ishodi
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Svrha valutne klauzule u ugovorima o kreditu jeste zaštita banke od valutnog rizika, a ne od rizika kupovne moći, tj. od obezvređivanja dinarskog plasmana usled inflacije. Zabeležena promena kursa CHF u odnosu na EUR, USD i RSD mogla se predvideti, odnosno očekivati, tako da ne može biti promenjena okolnost na osnovu koje bi se sudski raskidali ugovori o kreditu sa valutnom klauzulom u CHF. Zabeleženi nominalni porast prosečnih plata u velikoj meri je kompenzovao uočenu promenu kursa. Eventualno sudsko raskidanje ugovora otvara dilemu jedinice mere pri vraćanju stečenog bez osnove i naknadi štete, a razrešenje te dileme može da u izrazito nepovoljan položaj stavi banke ili korisnike kredita. U svakom slučaju, sudski raskid ugovora o kreditu zbog promenjenih okolnosti stvoriće pravnu nesigurnost, umanjiti kreditnu ponudu banaka i usporiti privredni rast zemlje.

Ključne reči

ugovor o kreditu; valutna klauzula; promena okolnosti; sudski raskid ugovora; pravna nesigurnost