Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Pravo i privreda
2019, vol. 57, br. 4-6, str. 430-457
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 04/07/2019
Trijumf ideje nad razumom: pravnoekonomski komentar pravnog shvatanja vrhovnog kasacionog suda o punovažnosti valutne klauzule
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: begovic@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Vrhovni kasacioni sud je svojim pravnim shvatanjem o punovažnosti valutne klauzule, suprotno zakonu, uslovio pravnu valjanost te klauzule, da bi potom de facto proglasio ništavom odredbu ugovora koja sadrži valutnu klauzulu u švajcarskim francima. Uputstvo o konverziji kredita koji sadrže takvu valutnu klauzulu u kredite sa valutnom klauzulom u evrima jeste precizno i stavlja u isti položaj dužnike kredita u švajcarskim francima sa onima koji su dobrovoljno izabrali kredite u evrima. Modelska analiza hipotetičkog slučaja koji je ranije korišćen za poređenje ove dve vrste kredita pokazala je da će korisnici kredita u švajcarskim francima pri konverziji onakvoj kakvu predviđa Vrhovni kasacioni sud morati da doplate značajan iznos, pa će im se glavnica uvećati za oko 8,5%. Buduća rata tog kredita biće veća od prethodne za sve vrednosti švajcarskog franka u odnosu na evro koje su zabeležene u proteklom dvadesetogodišnjem periodu. Pravno shvatanje unosi veliku dozu pravne nesigurnosti u poslovanje banaka i finansijski sistem, a nepovoljne posledice te nesigurnosti osetiće ne samo postojeći već i svi budući korisnici usluga tog sistema, što će imati negativne efekte na investicije i privredni rast.

Ključne reči

Vrhovni kasacioni sud; valutna klauzula; ništavost; konverzija ugovora o kreditu; ekonomske posledice; dotok kapitala