Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1992, vol. 30, br. 11-12, str. 74-80
Banke u ulozi obveznika poreza na dobit korporacija
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: banke; korporacije; porez na dobit; kapitalni dobici
Sažetak
U ovom radu autor analizira poziciju banaka u vezi pravnog režima poreza na dobit korporacija. U vezi s tim autor posebno obrađuje sledeća pitanja osnovica poreza na dobit, usklađivanje rashoda banke u poreskom bilansu bančine rezerve, poreski podsticaji za banke, kapitalni dobici i gubici banaka.
Reference
*** (1991) Zakon o porezu na dobit korporacija. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 76
*** (1990) A summary of relevant tax provisions. u: Tax obstacles: Taxing corporate profits, Paris: OECD - Committee on Fiscal Affairs, prema: Dejan Popović, Porez na dobit korporacija, Ekonomski institut, Beograd, 1991
*** The taxation of companies in Europe. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation / IBFD, vol. 2, br. 2, paragraph 198-203 (France), paragraph 167-173 (Germany)
*** (1989-1990) Zakon o računovodstvu. Službeni list SFRJ, br. 12/89, 35/90, 42/90, čl. 70
Bracewell-Milnes, B., Huiskomp, J.C.L. (1977) Investment incentives. Dordrecht, itd: Kluwer
Glautier, M.W.E., Bassinger, F.W. (1987) A reference guide to international taxation. Lexington, MA, itd: Lexington Books
Musgrave, R.A. (1970) Allocation, distribution and the theory of public finance. u: Haller Heinz, Lore Kullmer, Carl S.Shoup i Herbert Timm [ur.] Theorie und Praxis des finanzpolitischen Interventionismus, Tubingen, itd: Mohr, str. 29-31
Popović, D.M., Kovačević, M.R., Raičević, B.B., Novaković, Đ., Stepanović, M. (1992) Komentar Zakona o porezu na dohodak građana. Beograd: Nomos
Popović, D.M. (1991) Porez na dobit korporacija. Beograd: Ekonomski institut
Popović, D.M. (1990) Oporezivanje kapitalnih dobitaka. u: Petrović Miroslav i Popović Dejan [ur.] Oporezivanje dobiti preduzeća, Beograd: Pravni fakultet, str. 147
Rajaram, A. (1987) Inflation and the company tax base. World Bank Working Papers, str. 15-19
Županov, J. (1973) Ciljevi dugoročnog razvoja. Zagreb: Ekonomski institut
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.