Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1998, vol. 36, br. 5-8, str. 673-684
Sintetičko oporezivanje dohotka građana - izazov za 1998. godinu ili problem za 21. vek
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1997) Godišnji izveštaj o radu RUJP
*** (1994-1997) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43/94, 74/94, 53/95, 1/96, 12/96, 24/96, 39/96, 54/96, 16/97 i 60/97
*** (1996) Zakon o osnovama poreskog sistema. Službeni list SR Jugoslavije, br. 30
Goode, R.M. (1964) The individual income tax. Washington, DC: Brookings Institution Press
Ilić-Popov, G.S. (1994) Ustavnost nekih odredaba Zakona o porezima na imovinu i Zakona o porezu na dohodak građana. u: Lilić Stevan [ur.] Aktuelna ustavna i druga pitanja konstituisanja pravne države (II) - zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet, vol. 2, str. 119-128
Jelčić, B. (1972) Neki problemi izgradnje novog poreznog sistema. Ekonomist, br. 3-4, str. 510-511
Keiser, N. (1964) Macroeconomics: Fiscal policy and economic growth. New York
Key, J.A., King, M.A. (1986) The British tax system. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Lyons, S.M., ur. (1992) International tax glossary. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation / IBFD
Ministarstvo finansija Republike Srbije (1998) Analiza fiskalnog sistema sa predlozima za njegovo unapređenje - porez na dohodak građana. Beograd
Neumark, F. (1947) Theorie und Praxis der Modernen Einkommensbesteuerung. Bern: Verlag A. Francke, (prema: Dejan Popović, Oporezivanje dohotka građana, Finansije, 7-8/1988, str. 394)
OECD, Committee of fiscal affairs (1990) The Personal Income Tax Base: A Comparative Survey. Paris
Popović, D.M. Reforma poreskog sistema u SR Jugoslaviji - iskustva prvih šest godina. neobjavljeni rukopis
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute
RUJP (1997) Pregled. 22. 12
Samuelson, P.A. (1970) Economics. New York, itd: McGraw-Hill
Tanzi, V. (1991) Tax reform in economies in transition: A brief introduction to the main issues. u: Economies in transition: The role of tax reform in Central and Eastern European economies, Paris: OECD, str. 23
Williams, D.W. (1991) Tax systems in central and Eastern European economies and recent reform initiatives. u: Economies in transition: The role of tax reform in Central and Eastern European economies, Paris: OECD
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.