članak: 1 od 1  
Gerontologija
2006, vol. 34, br. 1, str. 3-8
jezik rada: srpski
neklasifikovan
Fizička aktivnost starih
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za fiziologiju
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
cGerontološko društvo Srbije, Beograd
dUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Dr Dragiša Mišović'
eDom zdravlja 'Dr Nikola Džamić', Vrnjačka Banja
fUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije

e-adresa: drdejannesic@yahoo.com

Sažetak

Pre 150 godina holandski naučnik Tissot je rekao: "Nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost". I mada fizička aktivnost ne spada u dominatne faktore rizika, višestruko utiče na kvalitet života, pojavu šireg spektra bolesti kao i smanjenje ljudskog veka. Cilj rada je da se ustanove oblici fizičke aktivnosti starih ljudi, kao i njihove delatnosti u toku dana a takođe i odnos prema fizičkoj aktivnosti u aktivnom periodu života. Pomoću anketnog upitnika, specijalno napravljenog za ovu priliku, u periodu od 1. 8. do 30. 11. 2005. godine u Domu zdravlja "Dr Nikola Džamić" u Vrnjačkoj Banji anketirano je 420 pacijenata od 60 do 80 godina. Nekada je bilo aktivno 76,0% žena a danas je aktivno samo 39,6%, dok je kod muškarca odnos drugačiji. Kod njih je samo 55,5% bilo aktivno van posla dok je sada čak 80,8% aktivno. Posle ručka se odmara 32,7% ispitanika i oni uglavnom spavaju oko dva sata. U slobodno vreme kod muškaraca je najzastupljenija šetnja i to sa 57,3%, dok se žene manje šetaju jer to rade pri odlasku u kupovinu. Oni koji organizovano šetaju idu uglavnom svakodnevno i to po 2 - pa nekad i više kilometara i to uglavnom u prepodnevnim časovima. Organizovana rekreacija je bila zastupljena samo kod 7,1% ispitanika. Na pitanje kako se osećate posle rekreacije 63,0% se izjasnilo da su zadovoljni i raspoloženi, 21% da su umorni ali ipak zadovoljni dok se 16,0% oseća preumorno i uvek misle da ne bi trebalo da se toliko maltretiraju. Čak njih 84,0% misli da je neophodna bilo kakva fizička aktivnost ako to zdravstveno stanje dozvoljava, ali da baš nije neophodno svakodnevno vežbanje. Bez obzira na starosno doba, nikad nije kasno sa započinjanjem vežbanja jer uvek ima koristi od ma kakve fizičke aktivnosti a pogotovu ako je ona pravilno tj. individualno dozirana i izabrana, dovoljno duga i intenzivna.

Ključne reči

Reference

Janjić, M., Nešić, D. (2006) Kvalitet života u starosti. u: VII nacionalni gerontološki kongres sa međunarodnim učešćem 'Kvalitet života u starosti - izazovi XXI veka', Zbornik uvodnih referata, 09. -12. maj, Vrnjačka Banja, str. 09-14
Nešić, D., Paunović, E., Stojiljković, S., Mazić, S., Velkovski, S., Mitrović, D. (2004) Hyperlipoproteinaemia as risk factor-possibilities of reducing and eliminating its harmfulness. u: 2nd International Conference on Rural Health & 1st International Conference on Occupational and Environmental Health in Mediterranean, South East and Central European Countries, Belgrade
Nešić, D., Paunović, E., Stojiljković, S., Mazić, S., Velkovski, S., Mitrović, D. (2004) Risk factors for chronic uncontageous diseases. u: 2nd International Conference on Rural Health & 1st International Conference on Occupational and Environmental Health in Mediterranean, South East and Central European Countries, Belgrade
Nešić, D., Balšić, V., Janjić, M., Mihailović, Z., Borović-Dimić, J. (2001) Balneoklimatologija Vrnjačke Banje. Vrnjačka Banja
Nešić, D., Mazić, S., Dragović, G., Popović, D., Trbojević, J., Stanojević, D., Suzić, S., Stojimirović, B. (2005) Starenje, bolesti i evoluciona biologija. Gerontologija, vol. 33, br. 1, str. 20-27
Nešić, D., Mazić, S., Velkovski, S.D., Stojiljković, S., Suzić, S., Mitrović, D. (2004) Teorije starenja ljudske populacije. Gerontologija, vol. 32, br. 1, str. 38-43
Nešić, D., Mrvaljević, M., Trbojević, J., Nešić, M., Lačković, M., Živojinović, D., i dr. (2001) Hiperlipoproteinemije, dijabetes i drugi faktori rizika u ishemijskoj bolesti srca. u: I jugoslovenski kongres o aterosklerozi sa međunarodnim učešćem, Beograd: SANU
Nešić, D., Nešić, M., Dragović, G., Trbojević, J., Živojinović, D., Krgović, M., i dr. (2002) Fizikalna medicina sa rehabilitacijom u starih. u: VI gerontološki kongres Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja
Stojiljković, S., Eremija-Macura, M., Mazić, S., Suzić, S.N., Popović, D., Nešić, D.M., Mitrović, D. (2002) Fizičke sposobnosti žena trećeg doba koje se bave redovnim fizičkim vežbanjem - program joga. Fizička kultura, vol. 56, br. 1-4, str. 74-83
Trbojević, J., Laušević, M., Nešić, D., Stojimirović, B. (2005) Fizička aktivnost bolesnika lečenih dijalizom. Medicinska istraživanja, vol. 39, br. 2, str. 24-28
Živojinović, D., Nešić, D., Radovanović, Z., Stanojević, D., Nikolić, S. (2003) Faktori rizika za tip 2 dijabetesa. u: I International Congress Health for all - Health Perspectives in 21st Century, str. 470-476