Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 13, br. 1, str. 147-154
Uticaj kiselosti zemljišta i kalcizacije na floristički sastav korovske zajednice u pšenici
ARI SERBIA - Small Grains Research Center, Kragujevac
Sažetak
U ovom radu su izneti rezultati do kojih smo došli pri proučavanju florističkog sastava korovske zajednice u pšenici gajenoj na kiselom zemljištu i promene koje nastaju u sastavu korovske zajednice nakon izvršene kalcizacije. Korovsku zajednicu u pšenici je činilo 59 korovskih vrsta među kojima su dominirale Avena fatua, Cirsium arvense, Polygonum aviculare, Poìygonum convolvulus, Convolvulus arvensis, Rubus caesìus i Agropyron repens. Floristički sastav korovske zajednice na kontroli ima izvesne specifičnosti koje se ogledaju u pojavi korovskih vrsta koje su indikator kiselog zemljišta (Rumex acetosella, Trifolium repens, Raphanus raphanistrum, Spergula arvensis), kao i vrsta koje dobro podnose kiselost zemljišta (Galeopsis tetrahit, Stachys palustris, Anthémis arvensis...). Pored toga, na kiselom zemljištu u većem broju se pojavljuju višegodišnje korovske vrste koje po životnom obliku pripadaju hemikriptofitama i geofitama Na varijantama primene đubriva smanjena je brojnost višegodišnjih korovskih vrsta, a iz zajednice iščezavaju i korovi koji se javljaju na kiselim zemljištima. Zbog promenjene pH reakcije zemljišta u korovskoj zajednici se javljaju vrste kojima odgovaraju alkalnija zemljišta i zemljišta obezbeđena hranivima (Atriplex patula, Sinapis arvensis, Lamium purpureum, Sonchus oleraceus, Chenopodium album, Euphorbia helioscopia, Stachys annuua...) Životni spektar na varijantama primene đubriva uglavnom čine korovske vrste koje pripadaju terofitama i terohemikriptofitama. Imajući u vidu činjenicu da su geofite (Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Agropyron repens...) i hemikriptofite (Sonchus arvensis, Linaria vulgaris, Artemisia vulgaris, Eupatorium canahinum...) korovi sa najvećim kompetitorskim sposobnostima i najvećim štetnim uticajem na prinos gajenih biljaka od velikog značaja je da se primenom đubriva na kiselom zemljištu smanjuje njihovo prisustvo u usevu.
Reference
Bilski, J.J., Foy, C.D. (1988) Differential tolerances of weed species to aluminum, manganese and salinity. Journal of plant nutrition, 11(1): 93-105
Dekker, J. (1997) Weed diversity and weed management. Weed Science, 45: 357-363
Flegmann, A.W., George, R.A.T. (1975) Soil and other growth media. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Kojić, M., Stanković, A., Čanak, M. (1972) Korovi - biologija i suzbijanje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za zaštitu bilja
Kojić, M. (1981) Određivanje korova. Beograd: Nolit
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Popović, R., Karadžić, B. (1997) Vaskularne biljke Srbije kao indikatori staništa. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Kovačević, J. (1976) Korovi u poljoprivredi. Zagreb: Poljoprivredni nakladni zavod
Ognjanović, R. (1990) Uticaj načina primene i količine mineralnih đubriva na strukturu i dinamiku korovskih sinuzija u pšenici. Zbornik radova Instituta za strna žita, Kragujevac, 10:5-72
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.