Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 17, br. 1, str. 43-49
Taksonomska i fitogeografska analiza flore okopavina Mačve
aVisoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20088: Razvoj novih tehnologija u proizvodnji povrća u uslovima održive poljoprivrede, uz očuvanje energije i zaštitu životne sredine

Ključne reči: flora; okopavine; Mačva; florni elementi
Sažetak
Floristička ispitivanja korovske flore okopavina Mačve (kukuruza, suncokreta i soje) obavljena su tokom vegetacionog perioda 2005, 2006. i 2007. godine u Mačvi na 49 lokaliteta. Ispitivano područje obuhvata površinu od 86000 ha, od čega obradivoj površini pripada 68400 ha. Kukuruz se gaji na 23392 ha, soja na 1500 ha, a suncokret na 300 ha. Na osnovu taksonomskih proučavanja korovske flore zapaža se relativno veliki diverzitet. Utvrđeno je prisustvo 148 vrsta vaskularnih biljaka obuhvaćenih sa 105 rodova, 37 familija i dva odeljka. Odeljak Equisetophyta predstavljen je jednom korovskom vrstom, odeljak Magnoliophyta sa 147 vrsta, obuhvaćenih sa 104 roda i 36 familija. Klasi Magnoliopsida pripadaju 132 vrste sa 93 roda i 34 familije, a klasa Liliopsida predstavljena je sa 15 vrsta, 11 rodova i 2 familije. U flori okopavina Mačve dominiraju predstavnici familija Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae i Poaceae. Analiza spektra korovske flore okopavina Mačve ukazuje na dominantnu prisutnost (68,91%) biljaka iz grupe flornih elemenata širokog rasprostranjenja (evroazijska grupa 39,86%, kosmopolitska 11,48%, cirkumpolarna 6,76% i adventivna 10,81%). Grupa flornih elemenata užeg rasprostranjenja u analiziranij flori prisutna je sa 31,05% (srednjoevropska 14,28%, submediteranska 14,28%). Dobijeni podaci su značajni za uspešnu zaštitu useva od korova, a posebno za primenu herbicida u gajenju kukuruza, suncokreta i soje.
Reference
Božić, D. (1980) Značaj agrotehničkih mera u borbi protiv korova. u: I Kongres o korovima, Banja Koviljača, Zbornik referata, str. 73-86
Cvijić, J. (1924-1926) Geomorfologija Balkanskog poluostrva. Beograd
Đukanović, D. (1981) Klima Šapca i okoline. Šabac
Gajić, M.R. (1980) Pregled vrsta flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumarskog fakulteta, ser. A, br. 54, 111-141
Gračanin, M. (1950) Mjesečni kišni faktori i njihovo značenje u pedološkim istraživanjima. Poljoprivredno znastvena smotra, 12, 67
Javorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Südostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Jelesijević, D., Milošević, D., Vuksanović, S. (1975) Prilog proučavanju dinamike korovske vegetacije u plodosmeni pšenica-kukuruz-pšenica na gajnjači u opodzoljavanju u Mačvi. u: Zbornik Jugoslovenskog savetovanja o borbi protiv korova, Novi Sad, str. 42-51
Jelesijević, D., Milošević, D., Vuksanović, S., Jevtović, T. (1977) Prilog proučavanju dinamike korovske vegetacije u plodosmeni kukuruz-pšenica-kukuruz na gajnjači u opodzoljavanju u Mačvi. Fragmenta herbologica Jugoslavica, III, 68-76
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1980) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, I-X
Kojić, M. (1953) Ispitivanje zakorovljenosti nekih žita u okolini Beograda. Arhiv za poljoprivredne nauke, 13-14
Kojić, M. (1961) O korovskoj vegetaciji strnih žita u nekim planinskim krajevima zapadne Srbije. Arhiv za poljoprivredne nauke, 46:1-10
Kojić, M. (1975) Pregled korovske vegetacije okopavina i strnih žita Jugoslavije. u: Jugoslovensko savetovanje o borbi protiv korova (11), Novi Sad, zb. Rad, str. 5-32
Kojić, M., Stanković, A., Čanak, M. (1972) Korovi - biologija i suzbijanje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za zaštitu bilja
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Šinžar, B. (1968) Značaj florističkih i fitocenoloških ispitivanja korovske vegetacije za racionalnu primenu herbicida. Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u poljoprivredi, Beograd, 5/68, sep. 40, 2-11
Kojić, M., Ajder, S. (1989) Korovska vegetacija kukuruza u srednjem toku reke Drine. Fragmenta herbologica Jugoslavica, Zagreb, 18(2), 131-143
Kojić, M., Ajder, S., Stefanović, L. (1993) Veliki muhar (Panicum crus-galli L) i njegov značaj u korovskim zajednicama Srbije. Acta herbologica, 2 (1), 47-59
Kovačević, J. (1956) Fitocenoze korova na oraničnim površinama. u: Prvo savetovanje o borbi protiv korova, Beograd
Milošević, D., Jelesijević, D., Jevtović, T. (1970) Prilog proučavanju korovske vegetacije kukuruza u Mačvi. Arhiv za poljoprivredne nauke, 82
Stepić, R. (1984) Korovska vegetacija strnih žita u severozapadnoj Srbiji. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Šinžar, B. (1967) Prilog proučavanju korovske vegetacije kukuruza u južnom Banatu. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 20, 68, 48-61
Šinžar, B., Dejović, R. (1975) Prilog poznavanju korovske vegetacije kukuruza istočnog Srema. u: 11. Jugoslovensko savetovanje o borbi protiv korova, Zbornik radova, Novi Sad, Jugoslavija, str. 55-64
Tanasijević, Đ., Pavićević, N. (1953) Pedološki pokrivač Mačve, Pocerine i Jadra. Zemljište i biljka, II
Topić, J. (1982) Ekološka istraživanja korovne vegetacije okopavina u kontinentalnom području Hrvatske. Zagreb: Prirodno-matematički fakultet / PMF, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.

Povezani članci