Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 17, br. 2, str. 195-201
Acanthoscelides pallidipennis (Coleoptera: Bruchidae), spermatofaga bagremca (Amorpha fruticosa L.) i njeni prirodni neprijatelji u Srbiji
aInstitut za šumarstvo, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: Acanthoscelides pallidipennis; Amorpha fruticosa; invazivna vrsta; biološka borba; Srbija
Sažetak
Bagremac (Amorpha fruticosa) L. (Fabaceae: Astragaleae) je invazivna biljka koja kolonizuje brojna šumska staništa u Srbiji. Na poplavnim šumskim staništima ovaj žbun je opasan šumski korov zbog izuzetno izražene sub-spontane reprodukcije. U cilju pronalaženja kandidata za biološku borbu, od 2006. godine početa su istraživanja entomofaune bagremca u Srbiji. Istraživanja su obavljena u Vojvodini i po obodu panonskog basena (Mačva, Beograd i dr.). Prema dosadašnjim istraživanjima najznačajnija spermatofaga bagremca je bruhida, Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky) (Coleoptera: Bruchidae), poreklom iz Severne Amerike (Teksas). Morfološke karakteristike populacije u Srbiji slične su populacijama u Mađarskoj, Japanu i Teksasu. Procenat parazitiranog semena na istraživanim lokalitetima je 32,4%. Prezimljava u stadijumu larve u semenu i prva imaga su zabeležena krajem marta. Parazitoidi Eupelmus sp. (Hymenoptera: Eupelmidae) i Oedaule sp. (Hymenoptera: Pteromalidae) su prvi put zabeleženi u novembru 2007. i to pojedinačno, a masovno su izleteli u periodu april-maj 2008. godine. Javljaju se u izuzetno malom procentu u infestiranom semenu i prezimljuju kao ektoparazitoidi larvi A. pallidipennis. Rodovi Eupelmus i Oedaule su autohtoni na području Balkana i prilagodili su se novom domaćinu. Pošto je A. pallidipennis konstatovana kao značajan redukcioni faktor generativnog razmnožavanja, u cilju uspešnijeg suzbijanja bagremca na naseljenim staništima, potrebno je nastaviti istraživanja bruhide i njenih parazitoida, kao i entomofaune ovog korova uopšte.
Reference
*** (2001) Establishment of Acanthoscelides pallidipennis (Coleoptera: Bruchidae) feeding in seeds of the introduced legume Amorpha fruticosa, with a new record of its Eupelmus parasitoid in Japan. Applied Entomology and Zoology, 36(3): 269
Bobinac, M.T. (1999) Istraživanje prirodne obnove lužnjaka (Quercus robur L) i izbor metoda obnavljanja u zavisnosti od stanišnih i sastojinskih uslova. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Petračić, A. (1938) Amorpha fruticosa L. kao nov i opasan korov u posavskim šumama. Šumarski list, Zagreb, 623-626
Szentesi, A. (1999) Predispersal seed predation of the introduced false indigo, Amorpha fruticosa L. in Hungary. Acta Zool. Acad. Sci. Hung, 45, str. 125-141
Šefrová, H., Laštùvka, Z. (2005) Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis, LIII(4), 151 170
Tucović, A., Isajev, V. (2000) Kolonizacija šumskih staništa žbunovima Amorpha fruticosa L. na području Srbije. u: Kongres o korovima, (VI), Banja Koviljača, 19-22. jun, zbornik radova, str. 217-227
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2002)
Recentna sukcesia šume lužnjaka i poljskog jasena u neplavnom delu Gornjeg Srema
Tomić Zagorka, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2004)
Sekundarni areal i ekofiziološke karakteristike Amorpha fruticosa L. u Srbiji
Tucović Aleksandar, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2008)
Amorpha fruticosa L. na vlažnim staništima Beograda
Radulović Stojanka, i dr.

prikaži sve [15]