Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 25, br. 2, str. 7-14
Prisustvo invazivnih, alohtonih i otrovnih biljaka na zelenoj površini O.Š. 'Duško Radović' u naselju Sremčica, Beograd
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresasladjanavicentic@yahoo.com
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: vrste; alergene vrste; otrovne vrste; škola; Sremčica
Sažetak
Na zelenim površinama škola prisutne su različite zeljaste biljne vrste. Neke od njih poseduju invazivne, neke alergene karakteristike, a neke mogu biti i otrovne. Cilj rada je bio utvrđivanje zastupljenosti invazivnih, alergenih i otrovnih zeljastih vrsta na ze­lenoj površini O.Š. 'Duško Radović' u prigradskom naselju Sremčica u Beogradu. Na istraživanoj površini zabeležene su ukupno 82 biljne vrste. Od toga 15 vrsta spada u invazivne vrste, 15 poseduje alergena svojstva, dok 5 vrsta spadaju u otrovne. Zbog mogućeg štetnog delovanja po zdravlje dece pre svega, prisustvo invazivnih, alergenih i otrovnih vrsta nije preporučljivo na zelenim površina predškolskih i školskih ustanova.
Reference
*** (2011) Godišnjak centra za kontrolu trovanja. http://www.vma.mod.gov.rs/sr-lat/specijalnosti/centri/nacionalni-centar-za-kontrolu-trovanja/godisnjak-NCKT
Artero, S.A., Amedo, P.A., Pastor, C.A. (1989) Clinico-epidemiologic study of accidental poisoning with Robinia pseudoacacia L. in school children. Anales espanoles de pediatria, 30(3): 191-194
Biondi, D., Leal, L., Schaffer, M. (2008) Important aspects of the ornamental plants at the public state schools of the city of Curitiba, PR. Revista Brasileira de Ciencias Agrärias, 3(3); 267-275
Boršić,, Milovič, L., Dujmović, M., Bogdanović, L., Cigić, S.P., Rešetnik, L., Nikolić, T., Mitić, B. (2008) Preliminay check-list of invasive alien plant species in Croatia. Natura Croatica, 17 (2): 55-71
Braun,, Blanquet (1964) Pflanzensoziologie, Grundzüge die Vegetationskunde. Wien - New York: Springer Verlag
d'Amato G., Cecchi, L., Bonini, S., Nunes, C., Annesi-Maesano, I., Behrendt, H., Liccardi, G., Popov, T., van Cauwenberge, P. (2007) Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy, 62(9): 976-990
Frohne,, D', V., Pfänder, H. (1997) Giftpflanzen: Eine Handbuch für Apotheker, Ärzte. Kiel: Toxikologen und Biologen
Grlić, Lj. (1984) 99 jestivih i otrovnih boba. Zagreb: Presveta
Igić, R., Boza, P., Anačkov, G., Vukov, D. (2008) Atlas alergijskih biljaka Novog Sada. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Josifovićm,, ur. (1970-1977) Flora SR Srbije. Beograd: SANU, 1-9
Kojić, M., Janjić, V. (1991) Otrovne biljke. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M. (1990) Livadske biljke. Beograd: Naučna knjiga
Konstantinović, B., Meseldžija, M., Konstantinović, B., Mandić, N., Korać, M. (2009) Alergene korovske vrste i mogućnosti njihovog suzbijanja. Biljni lekar, vol. 37, br. 6, str. 634-640
Manjasek, S., Stavretović, N. (2006) Održavanje travnog pokrivača od zubače (Cynodon dactylon L. Pers.). u: I Simpozijim o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju, sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, 317-322
Nestorović, M., Jovanović, M., Šovljanski, G., Bajić-Btbić, Lj., Jokić, J. (2011) Priručnik za alergene biljke. Beograd: Prirodnjački muzej
Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Radulović, S., Skočajić, D., Đunisijević-Bojović, D., Đukić, M. (2009) Ekologija i rasprostranjenje invazivne vrste Aster­lanceolatus willd. na vlažnim staništima Beograda. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 100, str. 159-178
Rybníček, O., Novotná, B., Rybníčkova, E., Rybníček, K. (2000) Ragweed in the Czech Republic. Aerobiologia, 16(2): 287-290
Stavetović, N. (2008) Kvalitetne vrste i korovi u travnjacima urbanog područja, Monografija. Beograd: Unija bioloških naučnih društava Srbije
Stavretović, N. (2002) Struktura travnjaka kao determinator kvaliteta u različitim tipovima travnih površina urbanog područja Beograda. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Doktorska disertacija
Stavretović, N. (2006) Zubača (Cynodon dactybn (L.) Pers.) i mogućnosti njene primene. u: [ur.] Zbornik radova naučno-stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Ekološka istina 2006, 317-320
Stavretović, N., Janjić, V., Paunović, E. (2006) Prisutnost biljne vrste Ambrosia artemisiifolia L. u zelenim površinama Beograda. u: [ur.] Zbornik radova naučno-stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Ekološka istina, 321-324
Stavretović, N., Petrović, J., Đurić, M. (2011) Invazivne biljne vrste u travnim površinama nekih parkova Beograda. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 20, br. 2, str. 121-131
Stavretović, N., Stevanović, J., Mijović, A. (2010) Invazivne biljne vrste u travnim površinama stambenih naselja Beograda. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 19, br. 1, str. 39-47
Stevanović, J., Stavretović, N., Obratov-Petković, D., Mijović, A. (2009) Invazivne biljne vrste na nekim sportsko-rekreativnim površinama Beograda. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 18, br. 2, str. 115-125
Šoštarić-Pisačić,, Kovaćević, K. (1968) Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zagreb: Znanje
Torbus,, Jachimowicz, O., Pikiewicz-Koch, M.A., Broll-Waika,, Lukasik, K., Karcze-wska, E., Dyduch, K.A. (2001) Datura stramonium poisoning-a new problem in children and young people's toxicomania in Poland. Wiadomosci lekarskie, 55(2): 950-957
Vrbničanin, S., Karadžić, B., Dajić-Stevanović, Z. (2004) Adventivne i invazivne korovske vrste na području Srbije. Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 1-12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb1602007V
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci