Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Formiranje naučno tehnološkog parka sa aspekta građevinskog inženjerstva
aUniverzitet u Nišu, Elektronski fakultet
bCollege of Applied Vocational Studies, Vranje
cUniverzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

e-adresamgocic@yahoo.com
Ključne reči: naučno tehnološki park; građevinsko inženjerstvo; ljudski resursi
Sažetak
Formiranje naučno tehnoloških parkova obavezno prati i formiranje odgovarajuće građevinske infrastrukture koja će činiti osnovu parka kao i pratećih infrastrukturnih objekata u kome će stručni kadar zapošljen u parku živeti i provoditi vreme stvarajući tako jednu životnu radnu sredinu. Naučno tehnološki park predstavlja pojam, koji se koristi da opiše raznovrsne pokušaje da se podstakne razvoj preduzetništva putem osnivanja na znanju zasnovanih malih i srednjih preduzeća. Osnovni cilj osnivanja naučno tehnoloških parkova je objedinjavanje privrednih i intelektualnih resursa u regionu u kome se osniva park u jednu celinu, kako bi se poboljšali i unapredili trenutni uslovi poslovanja kompanija i znanje skoncentrisalo na jednom mestu. Za ovakav vid organizovanja potrebno je odrediti prostor na kome će park biti izgrađen kao i funkcionalno opredeliti građevinske celine za nesmetan rad naučno istraživačkog kadra. U ovom radu biće prikazani opšti uslovi potrebni da bi menadžment organizacije koji osniva park imao uspešne rezultate. Prikazaćemo uslove koji govore o potrebnim ljudskim, tehnološkim i infrastrukturnim resursima za osnivanje naučno tehnološkog parka na nekoj teritoriji, adekvatne primere u svetu i početak procesa formiranja naučno tehnološkog parka u Nišu.
Reference
*** General presentation of Sophia Antipolis. www.sophia-antipolis.org/GB/sophia-antipolis/sophia-antipolis/presentation-generale/presentation-generale.htm
*** Development of S&T park in Niš. http://ntpark.elfak.ni.ac.rs/ntpark
Cabral, R. (1998) Refining the Cabral-Dahab science park management paradigm. International Journal of Technology Management, vol. 16, str. 813-818
Stanković, I. (2008) The formation of the Center for development and investment in the field of information technology for the region of Nis District. Nis
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/FUACE0901057S
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

Tehnika - Menadžment (2009)
Menadžment ljudskih resursa kao baza za formiranje naučno tehnoloških parkova
Stanković Ivan, i dr.

J Process Man, New Technol (2015)
Electronic payment system and its protection
Milutinovic Miroslav, i dr.

Min Metal Eng Bor (2016)
Ecological and technical-technological reconstructions and their effect on the efficiency of enterprise
Todosijević-Lazović Snežana, i dr.