Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2013, vol. 10, br. 2, str. 165-177
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 07/11/2013
Kontrola državne pomoći - teorijski aspekti i empirijski podaci
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresa: boban.stojanovic@eknfak.ni.ac.rs

Sažetak

Da bi se obezbedili jednaki uslovi poslovanja i lojalna konkurencija za sve tržišne učesnike nije dovoljna samo regulacija u oblasti politike konkurencije koja se odnosi na kontrolu aktivnosti preduzeća. Drugi veoma važan aspekt i uslov obezbeđivanja fer konkurencije je kontrola državne pomoći privredi, koja može favorizovati određene učesnike na tržištu stavljajući ih u privilegovanu poziciju. Otuda je kontrola državne pomoći u Evropskoj uniji (EU) veoma važan segment politike konkurencije. Takođe, izgradnja institucionalnog okvira politike konkurencije neizbežno podrazumeva i izgradnju kapaciteta za kontrolu državne pomoći i u potencijalnim zemljama članicama. Kanali uticaja državne pomoći na konkurenciju su različiti i zavise od specifičnosti situacije i primenjenih mera pomoći. Cilj rada je istraživanje razlike u dodeljenoj državnoj pomoći u EU i Srbiji, kao i ispitivanje potencijalnog uticaja državne pomoći na nivo tržišne koncentracije kao mere efikasnosti konkurencije. U svrhu realizacije definisanog cilja, u istraživanju su korišćeni metodi komparativne i korelacione analize.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Zakon o kontroli državne pomoći. Službeni glasnik RS, br. 51
*** (2008) Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union. Official Journal of the European Union, Article 346, C 115, 9 May
*** (1991) Case C-303/88. (1991) Italian Republic v Commission of the European Communities. - State aid to undertakings in the textile and clothing sector. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0303:EN:HTML (02.04.2013)
*** Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and Their Member States and the Republic of Serbia (online). http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/serbia/key_document/saa_en.pdf (10.04.2013)
Cremona, M. (2003) State Aid Control: Substance and Procedure in the Europe Agreements and the Stabilisation and Association Agreements. European Law Journal, 9(3): 265-287
Crocioni, P. (2006) Can State Aid Policy Become more Economic Friendly?. World Competition, 29(1): 89-108
Cvetanović, S., Šabotić, Z., Redžić, H. (2010) Economic policy in conditions of globalizing economic crisis. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 7, br. 1, str. 73-81
European Commission (2012) Facts and figures on State aid in the Member States: Commission working document. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2012_autumn_working_paper_en.pdf (16. 04. 2013)
Nicoladies, P., Rusu, I. (2010) The financial crisis and state aid. Antitrust Bulletin, 55(4): 759-782
OECD (2001) Competition policy in subsidies and state aid. http://www.oecd.org/daf/competition/abuseofdominanceandmonopolisation/2731940.pdf (02. 04. 2013)
Rakić, B., Pešić, M., Rađenović, T. (2012) The effects of fiscal policy in the contemporary economic crisis conditions. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 9, br. 4, str. 393-405
Stojanović, B. (2008) Državna pomoć i zaštita konkurencije. u: Tržišne strukture i zaštita konkurencije, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 85-97
Stojanović, B. (2010) Državna pomoć - stanje regulative i perspektive implementacije. Ekonomika preduzeća, vol. 58, br. 3-4, str. 121-130
Stojanović, B., Stanišić, T. (2011) Sistem kontrole državne pomoći u Srbiji - ekonomski izazovi i ograničenja. u: Stevan Lilić [ur.] Kontrola državne pomoći u Srbiji i EU, Tematski zbornik, Beograd: Pravni fakultet, 46-62