Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2015, vol. 12, br. 1, str. 83-95
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/02/2016
Uticaj politike konkurencije na državnu pomoć i javni sektor u okviru jedinstvenog tržišta Evropske unije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: zarkoradjenovic2@gmail.com

Sažetak

Kompetitivno i dobro organizovano tržište je imperativ efikasne ekonomije. Prvo, zbog toga što konkurentna tržišta pomažu u korekciji distorzija u okviru proizvodne strukture, što vodi povećanju produktivnosti, i drugo, što jača konkurencija uzrokuje podsticaj proizvođača na smanjenje cena, veći kvalitet i povećanje raznolikosti. Politika konkurencije ima za cilj restrikciju neekonomskih oblika ponašanja privrednih subjekata koja dovode do tržišnih distorzija. U radu će biti prikazane osnovne karakteristike Politike konkurencije Evropske unije kao i njen istorijski razvoj, osnovni elementi i metodološki okvir. Pored toga ovaj rad prati reforme, tendencije u razvoju i primere iz sudske prakse Politike konkurencije Evropske unije sa osvrtom na članove 81. (zabrana restriktivnih sporazuma, tj. kartela) i 82. (zabrana zloupotrebe dominantnogpoložaja) Ugovora o EU.

Ključne reči