Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2015, vol. 12, br. 3, str. 237-248
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 30/03/2016
Društvena odgovornost kao faktor uspešnog upravljanja preduzećima u Srbiji - studija slučaja
aPolytechnic school of vocational studies, Zvečan
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za graditeljski menadžment - FGM, Beograd

e-adresa: vukmiletic88@hotmail.com

Sažetak

Poslovanje preduzeća na društveno odgovoran način postaje ključna tema i imperativ savremenog poslovanja i upravljanja preduzećima, s obzirom da se poslovanje odvija u okruženju o kome se mora voditi računa. Društveno odgovorno poslovanje se nameće kao neophodnost-neminovnost savremenog poslovanja pa se zbog toga od menadžera očekuje da usklade strategiju društvene odgovornosti sa svojim ključnim vrednostima, poslovnom misijom i opštom strategijom preduzeća. Zbog toga je cilj ovog rada da pokažemo da će preduzeća imati veći pozitivan uticaj na svoje radno, poslovno i prirodno okruženje ukoliko društvena odgovornost ima većeg udela u strategiji preduzeća. U radu je prikazan rezultat sprovedenog istraživanja u preduzećima: Lola 'FOT' - Lešak, ŠG 'Ibar' - Leposavić i RF 'Kopaonik' - Leposavić do kojeg smo došli primenom koeficijenta Pirsonove linearne korelacije i postupka jednofaktorske analize varijanse (ANOVA) sa Tukeypost hoc testom.

Ključne reči