Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2015, vol. 12, br. 4, str. 259-268
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 30/03/2016
Analiza mogućnosti unapredjenja poslovanja srpskih preduzeća
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za graditeljski menadžment - FGM, Beograd

e-adresa: vukmiletic88@hotmail.com

Sažetak

Osnovni predmet ovog rada je analiza mogućnosti unapređenja kvaliteta poslovanja srpskih preduzeća u globalnim uslovima privređivanja, kao ključnog faktora za postizanje konkurentske prednosti na tržištu. Sve analize ukazuju da spska privreda ne može biti konkurentna bez ispunjenja najvažnijeg uslova, a to su konkurentni proizvodi koji zadovoljavaju sve zahteve savremenog svetskog tržišta. Da bi domaća preduzeća postala konkurentna u međunarod-nim okvirima, neophodno je da promene način razmišljanja i implementiraju svetska dostignuća u oblasti organizacije i menadžmenta. Srpske kompanije koje aktivno i kontinuirano primenjuju savremene metode i tehnike menadžmenta imaju znatno veće šanse da ojačaju svoju konkurentsku sposobnost na međunarodnom tržištu i da osiguraju stabilnu tržišnu poziciju sa perspektivama za očekivani tržišni rast. Ovaj rad pokušava teorijskim izvođenjima i analizama da utvrdi signifikantnost navedenih relacija u uslovima relativno nedovoljne primene novih tehnologija i menadžment znanja u tranzicionim ekonomijama kao što je Srbija. Dostizanje poslovne izvrsnosti i svetske klase proizvoda i usluga jeste krajnji cilj poslovanja srpskih preduzeća.

Ključne reči