Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2016, vol. 13, br. 3, str. 287-300
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 04/08/2017
Faktori koji utiču na razvoj elektronske trgovine u Srbiji
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresa: zkalinic@kg.ac.rs

Projekat

Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima (MPNTR - 44010)

Sažetak

U ovom radu je prikazan pregled trenutnog stanja razvoja elektronske trgovine u Srbiji. Takođe, analizirani su neki značajniji faktori koji utiču na rasprostranjenost e-trgovine. Faktori su podeljeni u četiri grupe: tehničke faktore, koji pokrivaju telekomunikacionu i logističku infrastrukturu e-trgovine; pravne faktore odnosno neophodne zakone i propise koji se odnose na e-trgovinu; ekonomske faktore i psihološke faktore i nacionalnu kulturu. Studija pokazuje veoma jaku korelaciju između penetracije širokopojasnog Interneta i upotrebe Interneta sa jedne strane i penetracije kupovine na Internetu sa druge strane. Takođe, jaka korelacija je utvrđena između nacionalnog ekonomskog bogatstva i penetracije kupovine na Internetu. U radu su razmatrani i razvijenost logističkog sistema u Srbiji, nacionalni zakoni i propisi u oblasti e-trgovine, elektronski sistemi plaćanja kao i kulturne karakteristike i navike potrošača u Srbiji. Rezultati pokazuju da uprkos značajnom napretku poslednjih godina, nivo razvijenosti e-trgovine u Srbiji je još uvek značajno ispod proseka Evropske Unije. Konačno, date su neke preporuke za brže proširenje e-trgovine u Srbiji.

Ključne reči