Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2006, vol. 4, br. 2, str. 137-152
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Kinematički model kovrtljaja nazad iz stava u uporu do stava u uporu sa 1/2 okreta na razboju bočno
aThe Faculty of Sport and Physical Education, Niš
bThe Gymnastics Association of Slovenia, Ljubljana

Sažetak

Istraživanje je imalo za cilj da izvrši kinematičku analizu kovrtljaja nazad iz stava u uporu do stava u uporu sa 1/2 okreta na razboju bočno, kako bi se stvorili preduslovi za uspešno koncipiranje procesa obučavanja i usavršavanja pomenutog elementa. Realizator uspešnog kovrtljaja do stava u uporu bio je Mitja Petkovšek, slovenački reprezentativac i jedan od najuspešnijih vežbača na paralelnom razboju u protekla dva olimpijska ciklusa u Svetu. Kinematički parametari su utvrđeni upotrebom 3-D video sistema za kinematičku analizu APAS i korišćenjem Sušankinog telesnog modela (Čuk, 1996), koji uvažava 17 referentnih tačaka i 15 segmenata. Rezultati istraživanja omogućili su definisanje kinematičkog modela vežbe, koji predviđa postojanje gravitacione i antigravitacione faze i četri podfaze (odnjih iz stava u uporu, spad do visa uznetog, prednjih u visu uznetom i uzmak sa 1/2 okreta oko uzdužne ose tela). Preporuka za još uspešnije izvođenje analizirane vežbe je kasnija realizacija postaktivnog prenosa zamaha sa nogu na telo u III podfazi i kasnije napuštanje pritke jednom rukom na početku IV podfaze.

Ključne reči

kinematička analiza; ekspertna analiza; paralelni razboj; kovrtljaj nazad iz stava u uporu do stava u uporu sa 1/2 okreta; gravitaciona faza; antigravitaciona faza

Reference

Alekperov, S.A. (1976) Upražnenia na brusjah / Exercises on the parallel bars. Moskva: FIS
Ariel, G. (2003) Ariel Performance Analysis System: Software for the cinematic analysis of movement. San Diego, USA: Ariel Dynamics
Brueggmann, G.P., Cheetam, P., Alp, Y., Arampatzis, D. (1994) Approach to a biomechanical profile of dismounts and release-regrasp skills of the high bar. Journal of Applied Biomechanics, 10 (3) 291-312
Čuk, I. (1996) Razvoj in analiza nove gimnastične prvine - seskok podmet salto naprej z bradlje / The development and analysis of a new gymnastics exercise - the dismount from the horizontal bars with a flip. Ljubljana: Fakultet za Šport, Unpublished doctoral dissertation
Federation internationale de gymnastique (2001) Men's Code of Points
Knirsch, K. (1983) Lehrabuc des Gerat und Kunstturnens. Bodlingen, Germany: CD Verlagsgesellschaft
Kolar, E. (1996) Tehnika in metodika vrhunskega seskoka z droga / The technique and methodology of an expert dismount from the horizontal bars. Ljubljana: Fakulteta za Šport, Unpublished student paper