Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2006, vol. 4, br. 2, str. 137-152
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak

Kinematički model kovrtljaja nazad iz stava u uporu do stava u uporu sa 1/2 okreta na razboju bočno
aUniverzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture
bThe Gymnastics Association of Slovenia, Ljubljana

Sažetak

Istraživanje je imalo za cilj da izvrši kinematičku analizu kovrtljaja nazad iz stava u uporu do stava u uporu sa 1/2 okreta na razboju bočno, kako bi se stvorili preduslovi za uspešno koncipiranje procesa obučavanja i usavršavanja pomenutog elementa. Realizator uspešnog kovrtljaja do stava u uporu bio je Mitja Petkovšek, slovenački reprezentativac i jedan od najuspešnijih vežbača na paralelnom razboju u protekla dva olimpijska ciklusa u Svetu. Kinematički parametari su utvrđeni upotrebom 3-D video sistema za kinematičku analizu APAS i korišćenjem Sušankinog telesnog modela (Čuk, 1996), koji uvažava 17 referentnih tačaka i 15 segmenata. Rezultati istraživanja omogućili su definisanje kinematičkog modela vežbe, koji predviđa postojanje gravitacione i antigravitacione faze i četri podfaze (odnjih iz stava u uporu, spad do visa uznetog, prednjih u visu uznetom i uzmak sa 1/2 okreta oko uzdužne ose tela). Preporuka za još uspešnije izvođenje analizirane vežbe je kasnija realizacija postaktivnog prenosa zamaha sa nogu na telo u III podfazi i kasnije napuštanje pritke jednom rukom na početku IV podfaze.

Ključne reči

kinematička analiza; ekspertna analiza; paralelni razboj; kovrtljaj nazad iz stava u uporu do stava u uporu sa 1/2 okreta; gravitaciona faza; antigravitaciona faza

Reference

Alekperov, S.A. (1976) Upražnenia na brusjah / Exercises on the parallel bars. Moskva: FIS
Ariel, G. (2003) Ariel Performance Analysis System: Software for the cinematic analysis of movement. San Diego, USA: Ariel Dynamics
Brueggmann, G.P., Cheetam, P., Alp, Y., Arampatzis, D. (1994) Approach to a biomechanical profile of dismounts and release-regrasp skills of the high bar. Journal of Applied Biomechanics, 10 (3) 291-312
Čuk, I. (1996) Razvoj in analiza nove gimnastične prvine - seskok podmet salto naprej z bradlje / The development and analysis of a new gymnastics exercise - the dismount from the horizontal bars with a flip. Ljubljana: Fakultet za Šport, Unpublished doctoral dissertation
Federation internationale de gymnastique (2001) Men's Code of Points
Knirsch, K. (1983) Lehrabuc des Gerat und Kunstturnens. Bodlingen, Germany: CD Verlagsgesellschaft
Kolar, E. (1996) Tehnika in metodika vrhunskega seskoka z droga / The technique and methodology of an expert dismount from the horizontal bars. Ljubljana: Fakulteta za Šport, Unpublished student paper