Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education
1996, vol. 1, br. 3, str. 17-25
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Komunikacioni potencijal naučnih skupova

Sažetak

Osnovne funkcije stručnog skupa, kao forme stručnog informisanja i/ili usavršavanja, su da omogući promptnu razmenu informacija o novim naučnim rezultatima i tehnološkim inovacijama kao i direktan kontakt između stručnjaka. Na osnovu komunikacionih obrazaca iz teorije komunikacija (Bordewijk & van Kaam, 1982; McQyail, 1994) definiše se tipologija i druge konceptualne karakteristike stručnih skupova kao i njihov komunikacioni potencijal. Komunikacioni potencijal realizuje se putem diseminacije informacija i kroz karakterističnu komunikacionu situaciju tokom skupa. Na primerima stručnih skupova iz oblasti fizičke kulture, održanih u zemlji u periodu 1991/95, sistematski su opservirani elementi i karakteristike u disminaciji informacija i komunikacionoj situaciji tokom realizacije tih skupova. Dobijeni rezultati pokazuju da je realizovani komunikacioni potencijal skupova često ispod nivoa koji je inherentan ovoj formi stručnog informisanja i/ili usavršavanja. Može se pretpostaviti da organizatori nisu dovoljno obučeni da tokom pripreme i realizacije skupa postignu adekvatni komunikacioni potencijal.

Ključne reči

professional meeting; communicational potential; physical culture

Reference

*** (1976) Priručnik Fraskati. Beograd: Udruženje 'Nauka i društvo'
Filo, B. (1985) Teoretske osnove obrazovanja korisnika. Informatika, Beograd, br. 3, str. 153
Hawkin, C., Sorgi, M. (1985) Research, how to plan, speak and write about it. Berlin, itd: Springer Verlag
Lampkin, A. (1986) Physical education: A contemporary introduction. St. Louis, MO, itd: Times Mirror
mek Kvejl, D. (1994) Stari kontinent - novi mediji. Beograd: Nova štamparija Davidović
Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (1994) Pravilnik o sticanju naučnih zvanja i Uputstvo. Beograd
Silobrčić, V. (1982) Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA