Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education
1998, vol. 1, br. 5, str. 33-38
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Reči stranog porekla u sportskoj terminologiji u srpskom jeziku
Faculty of Physical Education, University of Novi Sad Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia and Montenegro

Sažetak

Činjenica da u srpskoj terminologiji u srpskom jeziku ima sve više reči stranog porekla nameće obavezu, kako stručnjacima iz oblasti sporta, tako i lingvistima da vode brigu o terminima. Stručnjak za sport bi mogao da pomogne standardizacijom semantičkog sadržaja termina, a lingvista bi mogao da se uključi u fazi adaptacije na semantičkom, fonološkom i morfološkom nivou tako da termin bude naglašen sa pravilima opšteg standardnog jezika. Pri tome bi trebalo imati za cilj sledeće karakteristike termina transparentnost, internacionalnost, ustaljenost, sistemnost, preciznost i nesinonimnost (Šipka 1998:128).

Ključne reči

termin; reči stranog porekla; standardizacija

Reference

Brborić, B. (1996) Odnos prema tuđicama - s merom ali bez averzije. u: Plankoš Judita [ur.] O leksičkim pozajmljenicama - naučni skup Strane reči i izrazi u srpskom jeziku s osvrtom za isti problem u jezicima nacionalnih manjina, zbornik radova, Subotica: Gradska biblioteka Subotica, 27-51
Bugarski, R.D. (1988) Terminologija između književnojezičkih i strukovnih normi. u: Proceedings 18/1., Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, Novi Sad
Filipović, R. (1986) Teorija jezika u kontaktu - uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
Gordić, S. (1998) Drugo lice - M. Bećković. Jezik danas
Hanlon, T. (1998) The sports rules book: Essential rules for 54 sports. Champaign, IL: Human Kinetics
Prćić, T.T. (1998) Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Šipka, D. (1998) Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska