članak: 1 od 1  
Srpska politička misao
2011, br. 2, str. 209-234
jezik rada: srpski
pregledni članak
Etičnost dnevne štampe u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet


Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179008

Sažetak

Autor etiku novinarstva posmatra kao kompleksno područje koje pored novinarskih i uređivačkih poslova obuhvata i ostale učesnike u procesima javnog komuniciranja koji su u prilici da saopšte svoja mišljenja, ideje i programe kako bi uticali na druge. Fokus je na analizi sadržaja vodećih novina u nacionalnom informacionom prostoru i identifikovanju etičkog obrasca kojim se uspostavljaju odnosi između činjenica, moralnih dilema i etičkih vrednosti, ali i strukturalnih socioloških i ekonomskih odnosa koji određuju promene u masmedijskom i političkom polju. U industrijskoj proizvodnji vesti istraživačko novinarstvo nema perspektivu, dok se interpretacija činjenica sve češće vrši u skladu sa očekivanjima moćnih oglašivača, političkih elita, pr službi, interesnih grupa i nevidljivih centara moći. Analizom sadržaja dnevnih novina u Srbiji primećujemo da u kontekstu društvenih i političkih pitanja željeni pluralizam mišljenja izostaje. Dobro novinarstvo nikada nisu ugrožavale tehnologije koje su ga pratile, već nekvalitetno (apologetsko) izveštavanje, spremno da zarad većeg profita napusti standarde klasične novinarske etike.

Ključne reči

Reference

Antonić, S. (2010) 'Mreža školskih drugara' u političkoj eliti Srbije. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 6, br. 3, str. 329-350
Avramović, Z. (2010) Znanje o demokratiji i znanje u demokratiji. Sociološki pregled, vol. 44, br. 1, str. 63-78
Branković, S. (2009) Dnevna ekonomija vremena žitelja Srbije. u: Branković Srbobran (ur.) Običan dan - istraživanje dnevne ekonomije vremena, Novi Sad
Brdar, M. (2009) Logika zapadnih medija kao logika moći - od studije slučaja srpske krivice do paradigme konstantnog neprijatelja. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije
Dej, L.A. (2008) Etika u medijima - primeri i kontraverze. Beograd: Klub plus
Despotović, L. (2009) Slobodno vreme i životni stilovi. Kultura polisa, Novi Sad, posebno izdanje, Običan dan - istraživanje dnevne ekonomije vremena, priredio Branković Srbobran
Good, H. (2001) We need ethics examples. Quill, apr
Hallin, D.C., Manoff, R.K., Weddle, J.K. (1993) Sourcing patterns of national security reporters. Journalism Quarterly, 70(4)
Jevtović, Z. (2007) Masmedijski preobražaj terorizma i religije u globalnom poretku. Politikologija religije, (1): 97-124
Jevtović, Z. (2008) Politički spektakl i javno mnenje. Beograd: Fakultet političkih nauka, vol. III, leto, br. 7, Beograd, priredio Miroljub Radojković
Jevtović, Z. (2007) Slika žene u ramu demokratije. Politička revija, vol. 6, br. 2-4, str. 717-744
Jevtović, Z., Petrović, R. (2010) Javno mnenje i demokratski deficit u dobu multimedija. Srpska politička misao, br. 4, str. 105-126
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Beograd: Clio
Kovač, B., Rozenstil, T. (2006) Elementi novinarstva. Podgorica: CID
Mcmanus, J.H. (1997) Who's responsible for journalism?. Journal of Mass Media Ethics, 12(1): 5-17
Newsom, D., Scott, A. (1985) This is PR: The realities of public relations. Belmont, CA: Wadsworth Publishing
Pešić, M. (2009) Moderna i postmoderna tumačenja javne sfere. Srpska politička misao, br. 4, str. 77-104
Pulitzer, J. (1904) The college of journalism. North American Review, 178
Radojković, M.J., Stojković, B.V. (2003) Novinari kao profesionalna grupa. Sociološki pregled, vol. 37, br. 3-4, str. 241-254
Subotić, D. (2010) Novi javni menadžment u političkom sistemu Srbije. Politička revija, vol. 9, br. 1, str. 91-114
Subotić, D. (2010) Odnosi s javnošću u državnoj upravi. Srpska politička misao, br. 1, str. 191-216
Špehar, H. (2010) Mekdonaldizovana religija (McReligion) - prilog teoriji mekdonaldizacije u politikologiji religije. Politikologija religije, vol. 4, br. 1, str. 118-130
Tapsall, S., Varley, C. (2001) What is a journalist?. u: Tapsall S., C. Varley (ur.) Journalism: Theory in practice, Oxford: Oxford University Press, str. 3-20
Vidojević, Z. (2010) Demokratija na zalasku - autoritarno-totalitarna pretnja. Beograd: Službeni glasnik
Vuksanović, D. (2010) Etika i disleksija - granice medijske kulture. Kultura, br. 127, str. 102-117
Zhang, J., Cameron, G.T. (2003) Study finds sourcing patterns in Wen Ho Lee coverage. Newspaper Research Journal, 24 (4)
Žaket, D. (2007) Novinarska etika. Beograd: Službeni glasnik