Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, br. 16-17, str. 87-103
'Duhovni modul' arhitekte Nikole Dobrovića - analiza modularne koordinacije na primeru dva projekta iz dubrovačkog perioda
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresamarijam@arh.bg.ac.yu
Ključne reči: modul; dimenzionalna koordinacija; moderna arhitektura; proporcije
Sažetak
Tema ovog rada je istraživanje problema modularne koordinacije u radu Nikole Dobrovića. Predmet istraživanja su dve vile koje je Dobrović projektovao i sagradio na području Dubrovnika pred početak Drugog svetskog rata: vila Vesna iz 1939. i vila Svid iz 1940. godine. Kuće su podvrgnute strukturalnoj i dimenzionalnoj analizi u cilju sticanja bližeg uvida u proces projektovanja moderne arhitekture. Istraživanje pokazuje da klasični principi proporcionisanja nisu odbačeni, kako je Dobrović to kasnije pokušao da prikaže u svojim teorijskim radovima, već da su dovedeni u stanje krize. Ovo odstupanje je u tekstu interpretirano kao "otvorenost za buduće" inherentna "spremnost na promenu".
Reference
Bart, R. (1992) Rolan Bart po Rolanu Bartu. Novi Sad: Svetovi
Bergson, A.V. (1991) Stvaralačka evolucija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Blagojević, L. (2003) Modernism in Serbia: The elusive margins of Belgrade architecture 1919-1941. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press
Borden, I., Rendell, J., ur. (2000) Intersections: Architectural histories and critical theories. London-New York: Routledge
Dobrović, N. (1946) Dubrovački dvorci. Beograd: Urbanistički zavod Grada Beograda
Dobrović, N. (1960) Strukturalizam. Arhitektura i urbanizam, Beograd, 4, 20-22
Dobrović, N. (1965) Savremena arhitektura. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Dobrović, N. (1971) Savremena arhitektura. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Ivanišin, K. (2000) Arhitekta Nikola Dobrivić i vizija demokratskoga grada. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb, 24, 127-134
Kovačević, B. (2001) Arhitektura zgrade Generalštaba - monografska studija dela Nikole Dobrovića. Beograd: NIC 'Vojska'
Kurent, T. (1977) Preporuka za dimenzionisanje građevinskih elemanata sa komponibilnim modularnim merama. Beograd: Arhitektonski fakultet
le Corbusier (2002) Modulor - harmonične mjere prema ljudskom obimu univerzalno primjenljive u arhitekturi i mašinstvu. Nikšić: Jasen
le Korbizije (1999) Ka pravoj arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga
Milenković, B. (1977) Rečnik modularne koordinacije. Beograd: Arhitektonski fakultet
Moris, R. (1985) Beleške o skulpturi. Likovne sveske, Beograd, 8, 200-206
Oreb-Mojaš, M. (1983-1984) Simetrija, materijal i brod. Arhitektura, Zagreb, 186-188, 60-63
Oreb-Mojaš, M. (1984) Graditeljska ostvarenja Nikole Dobrovića na dubrovačkom području. Arhitektura i urbanizam, Beograd, 93, 4-10
Padovan, R. (1999) Proportion: Science, philosophy, architecture. London: E and FN Spon
Palladio, A. (1936) Četÿre knigi ob arhitekture. Moskva: Izdatelþstvo vsesoõznoî akademii arhitekturÿ
Perović, M.R., ur. (2000) Koreni modernizma. u: Perović Miloš R. [ur.] Istorija moderne arhitekture - antologija tekstova, Beograd: Idea, Knj. 1
Perović, M.R., ur. (1980) Dobrović - tekstovi Nikole Dobrovića. Urbanizam Beograda, br. 58, 23-26
Perović, M.R., Krunić, S. (1998) Nikola Dobrović - eseji, projekti, kritike. Beograd: Arhitektonski fakultet
Rowe, C., Koetter, F. (1988) Grad kolaž. Beograd: Građevinska knjiga
Vitruvije, P.M. (1990) Deset knjiga o arhitekturi. Sarajevo: Svjetlost
Wittkower, R. (1965) The problem of harmonic proportion in architecture: Architectural principles in the age of humanism. New York, 101-166
Wittkower, R. (1978) The changing concept of proportion, idea and image: Studies in the Italian renaissance. London: Thames and Hudson, 109-123
Zdravković, I.M. (1951) Dubrovački dvorci. Beograd: Srpska akademija nauka
Zdravković, I.M. (1949) Uticaj proporcijskog sistema Blondelove kapije Sv. Deni-a u Parizu na nedovoljno rasvetljeni problem proporcija u arhitekturi. Godišnjak Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za 1946 i 1947, Beograd, 45-58
Zloković, M. (1954) O problemu modularne koordinacije mera u arhitektonskom projektovanju. Tehnika, 2, 169-182
Zloković, M. (1956) Geometrijska analiza proporcijskog sklopa arhitektonskih redova po Viwoli. Zbornik Arhitektonskog fakulteta, Beograd, knj. II, 35-73
Zloković, M. (1953-1955) Uloga neprekidne podele ili 'Zlatnog preseka u arhitektonskoj kompoziciji' (I, II i III deo). Pregled arhitekture, Beograd, br. 1, br. 2, i br. 3, str. 11-17., 44-48., i 80-85
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.