Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Arhitektura i urbanizam
2015, br. 41, str. 7-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/a-u0-7875
Programske i značenjske transformacije i analiza domova kulture kroz uticaj kulturalnog konteksta
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam

e-adresa: a.pesterac@uns.ac.rs, maja.momirov@uns.ac.rs, djurdjevmila@yahoo.com

Projekat

Tehničko-tehnološko stanje i potencijali objekata Domova kulture u Republici Srbiji (MPNTR - 36051)

Sažetak

Period pedesetih godina prošlog veka odlikuje disperzija izuzetno velikog broja kulturnih institucija i izgradnja tipološke grupe objekata kulture - domova kulture. Ovi objekti imali su jasan ideološki i kulturalni uticaj, koji je uzrokovao pojavu njihovog značaja i u arhitektonskom smislu. Istorijski posmatrano, vremenski okvir koji obuhvata period od njihove izgradnje do danas svedoči o činjenici da su domovi kulture pretrpeli različita društvena, ideološka i ekonomska previranja, što je uzrokovalo transformaciju, ne samo u nazivu, već i u pogledu njihovog značenja. Fenomen programskih i značenjskih transformacija domova kulture istražen je u radu kroz uzročno posledične veze programske konfiguracije, karaktera arhitektonskih prostora, duha vremena i problematike savremenih kulturnih potreba identifikovanih kroz pojave kao što su otvorenost, diverzitet i zajedničko stvaranje. Cilj rada je da prikaže rezultate naučnog projekta TR 36051 u celini, čiji je ishod bio ukazivanje na problematiku objekata domova kulture u Republici Srbiji i na njihov potencijal i paradigmatski model vrednosti. Osim toga, u radu je istaknuto pitanje da li redefinisanje značenja u kontekstu današnjice, približava ili udaljava kulturni centar prvobitnom značenju doma kulture.

Ključne reči

Reference

Bakočević, A. (1969) Domovi kulture u Srbiji. Beograd: Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, str. 5
Brkić, A., Pešterac, A., Pilipović, D. (2012) Cultural houses and cultural centres: Terminology, ideology and policy. u: Architecture & Ideology International Conference Proceedings, Belgrade: Faculty of Architecture, p. 767
Bruno, G. (2007) Public Intimasy. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
Christensen, K. (2003) The Third Place, Encyclopedia of Community, Great Barrington. Berkshire: Massachusetts, Publishing Group
Dinulović, R., Konstantinović, D., Zeković, M. (2010) Prijava projekta 'Tehničko-tehnološko stanje i potencijali objekata domova kulture u Republici Srbiji' podržanog od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Beograd, str. 2
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2007) Kultura, menadžment, marketing, animacija. Beograd: Clio
Đukić, V. (2011) Država ikultura: Studijesavremene kulturnepolitike. Beograd: Institut zapozorište, film, radio i televiziju, FDU, str. 18, 177, 187
Florida, R.L. (2005) Cities and the creative class. New York: Routledge
Harvey, D. (1982) The limits of capital. Oxford, UK, itd: Blackwell
Ivanišević, M. (1976) Mogućnosti i potrebe doma kulture. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, 33/34, 130-132
Jackson, M.R., Kabwasa-Green, F., Herranz, J. (2006) Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators. Washington, DC: The Urban Institute, p. 17
Jovanović-Weiss, S. (2006) NATO as architectural critic. u: Almost architecture, Stuttgart: Akademie Schloss Solitude, p. 47
Konstantinović, D. (2014) Arhitektura objekata domova kulture u Republici Srbiji. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, str. 33
Konstantinović, D. (2013) Programske osnove Jugoslovenske arhitekture. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 1945-1980; doktorska disertacija
Krivê, M. (2010) The idea of empty space: Pro Kaapeli movement and the Cable factory in Helsinki. Yhdyskuntasuunnittelu, vol. 48: 3, p. 7-15
Momirov, M. (2014) Arhitektura objekata domova kulture u Republici Srbiji. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, str. 71-73
Panofsky, E. (1991) Perspective as Symbolic Form. New York: Zone Books
Rifkin, J. (2000) The age of access: The new culture of hypercapitalism where all of life is a paid-for experience. New York: Putnam
Schusterman, R. (1997) The Urban Aesthetics of Absence: Pragmatist Reflections in Berlin. New Literary History, 28: 4