Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
IMK-14 - Istraživanje i razvoj
2010, vol. 16, br. 3, str. 97-100
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/11/2010
Saniranje cevi ekranskog sistema vrelovodnog blok kotla
aInstitut IMK '14.oktobar', Kruševac
bUniverzitet u Nišu, Mašinski fakultet
cGradska uprava, Kruševac

Sažetak

U radu je dat opis tehnološkog postupka saniranja vrelovodnog blok kotla. Usled korozije zidovi cevi su se istanjili i oštetili i počeli da propuštaju vodu. Po nalazu i nalogu republičkog inspektora za parne kotlove izvršena je sanacija ekranskog sistema zadnje komore kotla. U radu je dat opis tehnološkog postupka sanacije.

Ključne reči

Reference

*** Tehnička dokumentacija za vrelovodni blok kotao plamenodimni, tip PE-110. Beograd: MINEL Kotlogradnja
Đurić, S., Đorđević, L., Simonović, D. (1996) Metodologija i preporuke za revitalizaciju delova zavarivanjem. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, broj 3
Đurić, S., Đorđević, L.Đ. (2004) Revitalizacija oštećenih čeličnih konstrukcija. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 10, br. 1-2, str. 131-135
Laketić, N., Đurić, S., Pantelić, T. (1996) Neki primeri tehno-ekonomske opravdanosti primene zavarivanja i srodnih tehnologija u održavanju i revitalizaciji delova i sklopova mašina i uređaja. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, broj 3
Vukićević, M., Đurić, S., Đorđević, L.Đ. (2004) Projekat tehnologije zavarivanja važan faktor kvaliteta zavarenih konstrukcija. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 10, br. 1-2, str. 85-91