Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2005, vol. 50, br. 1, str. 33-39
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
Korozija zavarenih spojeva, Deo I - vidovi korozije zavarenih spojeva
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd

Sažetak

Ovaj rad je prvi u nizu tematski povezanih radova koji se odnose na koroziju zavarenih spojeva. U radu su opisani različiti oblici korozije zavarenih spojeva kao što su interkristalna korozija, piting, naponska korozija galvanska korozija itd. Razmatrani su neki teoretski aspekti pomenutih vidova korozije, mada je najveća pažnja posvećana praktičnim slučajevima korozije zavarenih spojeva.

Ključne reči

Reference

Bohni, H. (2000) Localized corrosion of passive metals. u: Revie R.W. [ur.] Uhlig's Corrosion Handbook, New York, itd: Wiley, str. 173-190
Chandler, K.A. (1985) Marine and offshore corrosion. London: Butterworths
Craig, B. (1998) Hydrogen damage. u: ASM Handbook: Corrosion, Ohio, vol. 13, 163-171
Davis, J.R. (1999) Corrosion of aluminum and aluminum alloys. Metals Park, OH: American Society of Metals / ASM
Despić, A.R., Dražić, D.M., Tatić-Janjić, O. (1970) Osnovi elektrohemije. Beograd: Naučna knjiga
Dilon, C.P. (1986) Corrosion control in the chemical process industries. New York: McGraw-Hill Book Company
Dražić, D.M., Jegdić, B. (2004) Corrosion and stress corrosion cracking. u: Sedmak S., Radaković Z. [ur.] IFMASS8, From Fracture Mechanics to Structural Integrity Assessment, Belgrade, str. 255-276
Hack, H.P., Taylor, D. (1998) Evaluation of galvanic corrosion. u: ASM Handbook: Corrosion, vol. 13, 234-238
Jarman, R.A. (2000) Design in relation to welding and joining. u: Shreir L.L., Jarman J.A., Burstein D.T. [ur.] Corrosion, Oxford: Butterworth, 85-9, vol. 2 Corrosion Control, 9::104
Jones, R.H. (1998) Stress corrosion cracking. u: ASM Handbook, Corrosion, Ohio: Materials Information Society, vol. 13, 145-163
Kobrin, G. (1998) Materials selection. u: ASM Handbook, vol. 13: Corrosion, Ohio, str. 321-337
Krysiak, K.F. (1998) Corrosion of weldments. u: ASM Handbook Corrosion, Ohio, vol. 13, str. 344-368
Mladenović, S., Petrović, M., Rikovski, G. (1985) Korozija i zaštita materijala. Beograd: Rad
Procter, R.P.M. (2000) Effects of metallurgical structures on corrosion. u: Shreir L.L., Jarman J.A., Burstein D.T. [ur.] Corrosion: Metal/Environment Reactions, Oxford: Butterworth, vol. 1, 1, str. 36-1:54
Roberge, P.R. (2000) Handbook of corrosion engineering. New York: McGraw-Hill
Sedmak, A., Šijački-Žeravčić, V., Milosavljević, A., Đorđević, V., Vukićević, M. (2000) Mašinski materijali. Beograd: Mašinski fakultet, drugi deo
Sprowls, D.O. (1998) Evaluation of corrosion fatigue. u: ASM Handbook, Corrosion, vol. 13, 291-302
Steigerwald, R. (1998) Metallurgically influenced corrosion. u: ASM Handbook: Corrosion, Ohio, vol. 13, 123-135
Šijački-Žeravčić, V., Milosavljević, A., Sedmak, A. (1996) Priručnik za mašinske materijale, zavarivanje, lemljenje i livenje. Beograd: Mašinski fakultet
Uhlig, H.H., Revie, R.W. (1985) Corrosion and corrosion control: An introduction to corrosion science and engineering. New York, itd: Wiley
Wahid, A., Olson, D.L., Matlock, D.K. (1997) Corrosion of weldments. u: ASM Handbook, Welding, Brazing and Soldering, Ohio, vol. 6, str. 1065-1069