Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2008, vol. 53, br. 4, str. 147-157
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 23/03/2009
Reparaturno zavarivanje diska radnog kola mlina za ugalj od Cr-Mo čelika
aInstitut za ispitivanje materijala Srbije - IMS, Beograd
bInstitut Goša, Beograd
cMS Termopro, Beograd

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 19023: Osvajanje novih tehnologija reparaturnog zavarivanja za interventne remonte termoenergetskih postrojenja

Sažetak

U ovom radu prikazano je istraživanje u cilju određivanja optimalnih parametara reparaturnog navarivanja diska radnog kola mlina za ugalj u termoelektrani, koji je oštećen abrazijom. Reparatura je izvedena na radnom kolu, bez njegove demontaže na sastavne delove kao što su disk, prsten i udarne ploče. Prečnik radnog kola je θ 4100 mm, a težina 23 tone. Odlivak diska radnog kola je izrađen od čelika GS17CrMo55, koji spada u grupu uslovno zavarljivih čelika, koji mogu uspešno da se zavaruju uz primenu posebnih dodatnih materijala, predgrevanja i drugih mera predostrožnosti. Iz tih razloga izvršena je anlitička procena zavarljivosti, ispitivanja na osnovu tehnoloških proba i izvedeno nekoliko serija probnih navarivanja CrMo čeličnog liva sa različitim uslovima navarivanja i termičke obrade. Na osnovu ovih ispitivanja izvedena je analiza uticaja primene različitih postupaka i uslova navarivanja, dodatnih materijala, kao i različitih uslova termičke obrade pre i posle zavarivanja na strukturno - mehaničke osobine CrMo liva. Rezultati analize omogućili su izbor optimalnih parametara navarivanja i izvođenje reparaturnog navarivanja diska radnog kola mlina za ugalj. Rezultati merenja tvrdoće i IBR-a potvrdila su zadovoljavajući kvalitet reparaturnog navarivanja diska.

Ključne reči

reparaturno navarivanje; disk radnog kola; čelični liv GS 17 CrMo 55; mlin za ugalj

Reference

Bajagić, S. (1996) Primena zavarivanja u sanaciji delova opreme od legiranog čelika za poboljšanje. u: Međunarodno savetovanje Zavarivanje 96, Beograd, Zbornik radova, str. 81-84
Grabulov, V., Odanović, Z., Ćirić, R., Antić, M., Sedmak, A. (2005) Weldability Testing of Microalloyed Steel and Integrity Assessment of Welded Joint. Welding in the World, vol. 49, Special Issue - str. 464.-477
Klenk, A., Issler, S., Shibli, I.A., Williams, J.A. (2003) Some characteristics of weld repair for creep applications. OMMI, vol. 2, Issue 1, April str. 1-32
Lant, T., Robinson, D.L. (2001) Review of weld repair procedures for low alloy steels designed to minimise the risk of future cracking. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 78(11-12): 813
Maclntyre, J., Stansfield, D., Allot, P., Harris, M. (1998) An integrated maintenance strategy for the Babcock 10E Coal Mill. u: Power Station Maintenance: Profitability Through Reliability: IEE/IMechE International Conference (First), str. 84-89
Messer, B., Patrick, C., Seitz, S. (2006) Achieving cost savings with innovative welding and examination techniques. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 83(5): 365
Wever, F., Rose, A. (1958) Atlas zur warmebehandlung der stahle. Dussedorf: Verlag