Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:7
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2011, vol. 56, br. 1, str. 5-12
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Uticaj naponske korozije na mehanička svojstva materijala HK-40 katalitičke cijevi reformera
aAMD Derventa, Derventa, Bosna i Hercegovina
bMašinski fakultet, Univerzitet Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Sažetak

U radu je istraživan uticaj naponske korozije na mehanička svojstva materijala eksploatisane katalitičke cijevi reformera (reforming peći) od vatrootporne austenitno karbidne legure HK-40. Rezultati laboratorijskih mehaničkih ispitivanja su pokazali da mikrostrukturno stanje materijala cijevi sa austenitnom osnovom uz prisustvo karbidnih segregata u vidu karbidnih traka, smještenih po granicama austenitnih zrna (interkristalna korozija) i prisutni zatezni naponi (naponska korozija) bitno utiču na pad žilavosti materijala ASTM A 297 HK40, iz koga je izlivena ispitivana katalitička cijev. Radi poređenja dobijenih rezultata urađena su laboratorijska mehanička ispitivanja i na epruvetama nove kataltičke cijevi, od istog materijala.

Ključne reči

Reference

*** (1987) Technical specification B14-2M-87R. Kellogg, Sept
*** (1999) SRPS EN 10002-1 - mehanička ispitivanja metala - zatezna ispitivanja - deo 1: Termini i definicije
*** (2001) ASTM E8-01, 'Standard Methods of Tension Testing of Metallic Materials. u: Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.01, p. 196
*** (1993) Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje udarom po Šarpiju. Deo 1 i 2 Termini i definicije
*** (2002) ASTM E 23-02, 'Standard Method for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials. u: Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.01
Plavšić, M. (2009) Istraživanje uzroka nastajanja i širenja prsline na stjenki austenitnih hrom-nikl cijevi katalizatora parne reforming peći. Banja Luka, magistarski rad
Radović, A. (1984) Mogućnosti korišćenja kriterijuma mehanike loma u oceni sigurnosti zavarenih spojeva. u: Letnja škola mehanike loma - Mehanika loma zavarenih spojeva, Aranđelovac, str. 15-43
Šijački, Ž.V., Bakić, G., Đukić, M., Anđelić, B., Rajičić, B. (2007) Neka razmatranja o problemima naponske korozije metala. u: Sijacki Ver [ur.] TARA 2007 YUCOR - Naponska korozija, 25-42
Šuman, H. (1965) Metalografija. Beograd, prijevod sa njemačkog jezika