Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Working and Living Environmental Protection
2000, vol. 1, br. 5, str. 103-108
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Ispitivanje kvaliteta žalfije (Salvia officinalis L.) poreklom iz Jordana
aRoyal Science Institute, Amman, Jordan
bUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac

Sažetak

Ispitivan je kemijski sastav biljne vrste žalfija (Salvia officinalis L.) (cvetni deo) poreklom iz Jordana: opšti parametri kvaliteta droge, sadržaj, mikroelemenata i sadržaj bioaktivnih komponenata u eteričnom ulju. primenjene su standardne farmakopedske metode, AAS i GSMS. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da žalfija poreklom iz Jordana zadovoljava zahteve standarda za ovu biljnu vrstu pa se može koristiti kao visoko kvalitetna sirovina za proizvodnju fitopreparata.

Ključne reči

žalfija Salvia officinalis L.; kemijska analiza; etersko ulje; GCMS

Reference

Ajed, A. (1989) Lekovite i aromatične biljke - tom II. Aman, Jordan
Blagojević, B., Jovanović, T., Cakić, A., Ranđelović, N., Rudan, R., Blagojević, M. (1998) Microelements content determination in plant material genus Salvia L. u: V Manifestation, Days of medicinal plant, Banja Koviljača
Diklić, N. (1974) Rod Salvia L. u: Josifović M. [ur.] Flora SR Srbije, Beograd: SANU, VI, 432-453
Hedge, I.C. (1992) A global survey of the biogeography of the labiate. u: Harley R.M. i Roynolds T. [ur.] Advances in labiatae science, Kew, UK: Royal Botanic Gardens, str. 85-96
Kanias, G.D., Souleles, C., Loukis, A., Philotheou-Panou, E. (1998) Statistical study of essential oil composition in three cultivated sage species. Journal of Essential Oil Research, 10, 4, 395-403
Lawrence, B.M. (1998) Progress in essential oils. Perfumer and Flavorist, 23, 47-52
Pace, W., Piccaglia, R. (1995) Characterization of the essential oil of the wild Italian endemic sage Salvia officinalis L. var. angustifolia Ter. (Labiatae). J. Essent. Oil Res, 7, 443-446
Pino, I.A., Estarron, M., Fuentes, V. (1997) Essential oil of sage (Salvia officinalis L) grown in Cuba. J. Essent. Oil Res, 9, 221-222