Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku
2008, br. 31, str. 77-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Uređenost nereda/neuređenost reda kao modus vivendi ciklusa slike haosa Zorana Erića
Muzičko informativni centar, Beograd

Sažetak

Ciklus dela Slike Haosa (1990-1997) Zorana Erića proistekao je iz kompozitorovog promišljanja sveta kao haotičnog entiteta, čija haotičnost počiva na zakonitostima teorije haosa. Krenuvši od ove ideje, preispitali smo odnos principa teorije haosa i muzičkog materijala u datom ciklusu, kao i konceptualnu sferu kompozicija, proisteklu dobrim delom iz konteksta vremena i mesta njihovog nastanka. Izgradivši dela na dualizmu naizgled 'opozitnih' parova - muzičko/vanmuzičko, zvučno/verbalno, naučno/umetničko neshvatanje/prihvatanje, original/klon, subjekat/objekat, drugo/isto - autor je problematizovao večna pitanja o odnosu poretka i haosa, ali i ponudio moguće rešenje u ideji dostizanja ravnoteže koju smo poistovetili sa fenomenom ivice haosa.

Ključne reči

Slike Haosa; haos; poredak; dinamički/nelinearni/haotični sistemi; input/autput; fraktal; klon; kloniranje; iteracija; turbulencija; ravnoteža; Drugo; subjekt; ivica haosa

Reference

Bodrijar, Ž. (1994) Drugo od istoga - habilitacija. Beograd: Lapis
Dejvis, P. (1990) Haos oslobađa univerzum. Treći program, 84, I, 289
Erić, Z. (1991-1992) Images of chaos, II: The abnormal beats of dogon. Belgrade: The Score
Erić, Z. (1995) Slike haosa, IV - nisam govorio, partitura. Beograd
Gleick, J. (1987) Chaos: Making a new science. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Mandelbro, B. (1990) Fraktali - geometrija prirode. Treći program, 84, I, 284
Mikić, V. (2004) Muzika u tehnokulturi. Beograd: Univerzitet umetnosti, doktorska disertacija
Premate, Z. (2006) Muzika za kraj postmoderne. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 27, str. 55-60
Premate, Z. (1998) Zoran Erić: Slike Haosa I-V. Beograd: SOKOJ-MIC, CD 206
Sloterdijk, P. (1988) Kopernikanska mobilizacija i ptolomejsko razoružanje - ogledi iz estetike. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Šuvaković, M. (1999) Matematika i umetnost. u: Pojmovnik moderne i postmodernelikovne umetnosti i teorije posle 1950. godine, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 182
Šuvaković, M. (2001) Paragrami tela/figure. Beograd: Centar za novo pozorište i igru