Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku
1999, br. 14, str. 61-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 19/08/2009
Odnos folklornog zapisa i obrade kao putokaz u analitičkom promišljanju rukoveti
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

Bingulac, P. (1988) Stevan Mokranjac i njegove rukoveti. u: Napisi o muzici, Beograd: Univerzitet umetnosti, 121
Dević, D. (1971) Neke narodne melodije u Rukovetima Stevana Mokranjca. u: Zbornik radova o Stevanu Mokranjcu, Beograd: SANU, 38-68
Konjović, P. (1984) Stevan St. Mokranjac. Novi Sad: Matica srpska
Manojlović, K.P. (1923) Spomenica Stevanu St. Mokranjcu. Beograd: Državna štamparija Kraljevine SHS, reprint, Negotin 1988
Marinković, S.D. (1992) Odnos folklora i njegove umetničke transpozicije u Mokranjčevoj Četrnaestoj rukoveti. Razvitak, Zaječar, br. 1-2, 89-93
Marinković, S.D. (1997) Mokranjčev odnos prema zapisima folklornih napeva iz Devete rukoveti. u: Mokranjčevi dani 1994-1996, Simpozijum, Negotin, 55-68
Mokranjac, S.St. (1996) Etnomuzikološki zapisi - sabrana dela. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, deveti tom Sabranih dela, priredio Dragoslav Dević
Rihtman, C. (1971) Mokranjčeva XIV rukovet u svjetlu savremenih ispitivanja tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine. u: Zbornik radova o Stevanu Mokranjcu, Beograd: SANU, 70-88