Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta
2008, vol. 13, br. 47-48, str. 19-26
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 01/12/2008
Savremeni menadžment u sistemu odbrane
Vojna akademija, Beograd

Sažetak

Osnove na kojima se zasnivaju planovi u sistemu odbrane često su vrlo nesigurne zbog dinamičnih promena u sistemu, a posebno u njegovom bližem i daljem okruženju. Pa ipak, planski i organizovani rad i u tim uslovima a posebno u oblasti izbora, stvaranja i razvoja savremenih menadžera su nužnost, ali i potreba, a planiranje ljudskih resursa u uslovima neizvesnosti upravo je i obaveza i izazov za najviši nivo menadžmenta i planske organe u sistemu odbrane Republike Srbije i svim njegovim delovima. Pravilna selekcija, opremanje adekvatnim znanjem i pravilan razvoj vojnog menadžera omogućuju mirniji rad i manje 'vanrednih zadataka' u sistemu odbrane. Potrebe prakse, zahtevi vremena i savremeni trendovi u oblasti vojnog menadžmenta zahtevaju da se napravi fotorobot vojnog menadžera 21. veka: poželjna znanja, vaspitanje, edukacija, ponašanje, tehnike i metodologija koju koristi u svom radu. Razvijene zemlje i njihovi sistemi odbrane odavno su shvatili da je menadžment naučna disciplina vrlo bitna za uspešno funkcionisanje sistema i iz tih razloga mu pridaju adekvatan značaj. Upravo zbog toga odlučili smo da se u ovom radu pozabavimo upravo tom tematikom u okviru sistema odbrane Republike Srbije.

Reference

*** (1969) Savremena organizacija rada. Beograd: Rad
Berglez, J. (1985) Odabrana poglavlja iz rukovođenja i komandovanja. Zagreb: CVTŠ KoV JNA
Dessler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data status, četvrto izdanje
Laslo, J. (1986) Koncepcije poslovne politike. Ekonomski glasnik, Sarajevo, broj 3, Savez društava ekonomista Bosne i Hercegov
Lerner, A.J. (1970) Principi kibernetike. Beograd: Tehnička knjiga
Majstorović, A. (2004) Reforma sistema odbrane Srbije i Crne Gore. u: Međunarodna konferencija Ekonomskog direktorata NATO na globalnu temu: Ekonomske dimenzije u izgradnji savremenih institucija odbrane, Berlin, SR Nemačka, septembar
Majstorović, A. (2005) Sistem planiranja rashoda odbrane. u: Međunarodni simpozijum Ministarstva odbrane SCG i Združenog Generalštaba SAD-a na globalnu temu Planiranje, budžetiranje i izvršavanje rashoda odbrane, Beograd februar
Majstorović, A. (2005) Obračun naknada prema klasifikaciji Ujedinjenih nacija. u: Međunarodni seminar u organizaciji Skandinavskog međunarodnog centra za odbrambene studije, Oslo: Kraljevina Norveška, april
Majstorović, A., Andrejić, M. (2007) Savremeno upravljanje ljudskim resursima u sistemu odbrane. u: 10. međunarodna konferencija 'Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću', jun, Beograd: DQM Građevinski fakultet
Majstorović, A., Andrić, M. (2007) Planiranje, programiranje i budžetiranje u sistemu odbrane. u: Simpozijum o operacionim istraživanjima SYMOPIS septembar, (34), Zlatibor
Majstorović, A. (2007) Revizija poslovanja sistema odbrane. u: Simpozijum o odbrambenim tehnologijama – OTEH, Beograd, oktobar
Majstorović, A. (2005) Revizija poslovanja sistema odbrane. u: Međunarodni seminar u organizaciji Inspektorata odbrane SCG i Generalnog revizora Ministarstva kopnene vojske SAD-a, Beograd, septembar
Zelenović, D.M. (1995) Tehnologija organizacije industrijskih sistema - preduzeća. Beograd: Naučna knjiga