Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Projektni menadžment i kreiranje smernica ekonomske politike na sub-nacionalnom nivou
Univerzitet u Salzburgu, Odsek za ekonomiju i društvene nauke, Salzburg, Austria

e-adresawalter.schrerrer@sbg.ac.at
Sažetak
U uslovima sve intenzivnihje globalizacije u privredi, ekonomska politika na sub-nacionalnom, ili 'regionalnom' nivou postaje sve značajnija, predstavlja sve veći izazov i nameće potrebu da se razvijaju koncepti ekonomske politike. U ovom radu raspravlja se o tome kako se metodi projektnog menadžmenta mogu primeniti u procesu kreiranja smernica za organe vlasti koji sprovode regionalne ekonomske politike. Na početku razmatramo specifična obeležja i izazove projektnog menadžmenta u javnom sektoru. Rasprava se završava zaključkom da su projekti u javnom sektoru često teži u poređenju sa onim u privatnom sektoru. U nastavku smo naglasili tipična svojstva projekta značajna za kreiranje smernica regionalne ekonomske politike (Regional Economic Policy Guidelines - CEPG projekti). Glavne karakteristike proizvoda projekta - koherentan srednjoročni koncept za kreatore regionalne ekonomske politike su sledeća tema naše diskusije. Analiza tipologije ovakvih projekata ukazuje na to da CEPG projekti obično počinju kao pionirski projekti, a onda prerastaju u prihvatljive (acceptance) projekte. Iz ove analize tipova projekata i iz kratke analize tri karakteristična nivoa projektnog menadžmenta (funkcionalnog, metodološkog i društvenog) izvode se potrebe za stručnim kvalifikacijama projektnih menadžera i potencijalom javne uprave za angažovanjem stručnjaka sa strane. Na kraju, raspravljamo o odnosu između, s jedne strane, fokusiranja obima projekta i, s druge strane, postizanja legitimiteta i prihvatanja od strane stejkholdera i šire publike. Između ova dva projektna cilja dolazi do sukoba, s obzirom da i jedan i drugi predstavljaju funkciju broja stejkholdera.
Reference
Joyce, P. (1999) Strategic management for the public services. Buckingham: Open University Press
Kuster, J., i dr., ur. (2008) Handbuch Projektmanagement. Berlin: Springer
Lock, D. (2007) Project management. Aldershot: Gower, 9. ed
Niskanen, W.A. (1998) The opportunities for political entrepreneurship. u: Niskanen W.A. [ur.] Policy analysis and Public Choice, Cheltenham: Edward Elgar, 321-328
PMI-Project Management Institute Five challenges and trends affecting how project management works in todays public sector. http://www.pmi.org/Pages/default.aspx
Project Management Institute Standards Committee (2008) A guide to the project management body of knowledge. Upper Darby
Scherrer, W. (2009) Administrative and politico-economic issues of creating strategic economic policy guidelines at the sub-national level. u: Vintar M., Pevcin P. [ur.] Contemporary Issues in Public Policy and Administrative Organization in South-East Europe, Ljubljana, str. 203-219
Wirick, D. (2009) Public-sector project management: Meeting the challenges and achieving results. Hoboken, NJ: John Wiley
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2011.

Povezani članci

Tehnika (2012)
Metodologija upravljanja biznis i društvenim projektima
Jovanović Petar, i dr.

Tehnika (2015)
Savremene menadžerske pozicije
Jovanović Petar M., i dr.

Tehnika (2018)
Nove uloge projektnog menadžera
Jovanović Petar M., i dr.

prikaži sve [27]