Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 13, br. 3, str. 129-147
Problemi rada policije na lokalnom području
Policijska uprava, Šabac
Ključne reči: policijska organizacija; rad policije na lokalnom području(sektoru); interni elementi policijske organizacije; eksterni elementi policijske organizacije; pravni okvir rada policije
Sažetak
Uzimajući u obzir praktični značaj rada policije na lokalnom području (sektoru), u radu su istaknute osnovne karakteristike modela policijske organizacije u Republici Srbiji - problemi i mogućnosti unapređenja. U uvodu je ukazano na mesto i značaj policije u organizaciji državne uprave, sa kratkim osvrtom na realizaciju projekta 'Policija u lokalnoj zajednici i bezbedne zajednice u Srbiji'. Centralni deo rada posvećen je identifikaciji problema i definisanju predloga kako ih otkloniti i kako trenutno postojeći model policijske organizacije unaprediti. Kako bi se objektivnije sagledao uticaj svakog konkretnog faktora koji utiče na rad policije na lokalnom području, svi faktori su podeljeni na eksterne i interne. Pri tome, posebna pažnja posvećena je aktuelnim zakonskim i podzakonskim aktima, kojima je uređena organizacija i rad policije. Na kraju, u zaključku, istaknuti su preduslovi koje bi svaki model policijske organizacije trebalo da ispuni kako bi na efikasan način ostvario svoju funkciju.
Reference
*** (2003) Evidencija krivičnih dela i informatički sistem. Pogledi, Policijska akademija, Beograd, br. 2
Adderley, R.W., Musgrove, P. (2001) Police crime recording and investigation system. Policing-and International Journal of Police Strategies&Manangment, Vol. 24. No 1
Aleksić, Ž.L. (2002) Prevencija kriminaliteta i kriminalistika. u: Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta - stanje, mogućnosti i perspektive, Beograd: Policijska akademija
Feltes, T. (2003) Teorije o policijskoj delatnosti u lokalnoj zajednici? - ono što nam je potrebno jeste nova filozofija policije. u: Pogledi, Beograd: Policijska akademija, str. 107-114
Ignjatović, Đ.M. (2005) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Kešetović, Ž.M. (2000) Odnos policije i javnosti. Bezbednost, Beograd, vol. 42, br. 5-6, str. 519-548
Krivokapić, V. (2002) Prevencija kriminaliteta od strane građana i policije na lokalnom području (sektoru). u: 'Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta', Zbornik radova, Beograd: Policijska akademija
Krivokapić, V.V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Krstić, O. (2005) Kriminalistička prevencija i prognostika. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Krstić, O. (2003) Prognostika kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Melish, D., Đurđević, Z. (2004) Zajednički izveštaj o evaluaciji projekata policije u lokalnoj zajednici i bezbedne zajednice u Srbiji. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije - DFID
Milosavljević, M.V. (1998) Ograničenja i mogućnosti prevencije kriminaliteta. u: Prevencija kriminaliteta, zbornik, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Defektološki fakultet - katedra za prevenciju i resocijalizaciju
Simonović, B. (2006) Rad policije u zajednici / Community policing. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2009.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2004)
Kriminalistički sadržaj analize odnosa učinilac - žrtva
Đurđević Zoran

Nauka bezbednost policija (2006)
Preventivna uloga policije u slučajevima seksualno zloupotrebljene dece i omladine
Krstić Ostoja

Nauka bezbednost policija (2007)
Pojam i vrste analize kriminaliteta
Đurđević Zoran

prikaži sve [71]