Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nauka, bezbednost, policija
2009, vol. 14, br. 3, str. 53-67
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Institucionalna sposobnost kao faktor u borbi protiv korupcije i kriminala u Republici Makedoniji
Faculty of security, Skopje, Republic of Macedonia

e-adresa: todorovska_viki@yahoo.com

Sažetak

Predmet našeg rada je institucionalna sposobnost u borbi protiv kriminala i korupcije. Ovaj problem biće analiziran kroz praksu državnih organa, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova, i pravosudnih, osobito sudskih organa. Period tranzicije se karakteriše pojavom i praksom gubljenja kapaciteta institucija. Naime, godine tranzicije su ispunjene ekspanzijom kriminala. O tome najbolje govore podaci da se države regiona, a među njima i Republika Makedonija, nalaze u samom vrhu po nivou korupcije. Neka od pitanja su zašto je to tako i kakav je institucionalni kapacitet za borbu protiv kriminala. Odgovor na neka od tih pitanja tražićemo analizom istraživačkih rezultata. Naime, na Fakultetu bezbednosti u Skoplju (dosadašnja Policijska akademije) sprovedena su određena istraživanja. U našem radu koristićemo istraživanje (primenom metode analize sadržaja - content analysis) objavljenih odluka Vrhovnog suda Makedonije u periodu od 1961. do 1999. godine. Ovim istraživanjem, kroz longitudinalnu dimenziju, želimo da aktuelizujemo pravnu zasnovanost i obezbeđivanje sigurnosti jačanjem institucionalnih kapaciteta. Ovo posebno ističemo zbog toga što period tranzicije karakteriše pojava gubljenja kapaciteta institucija, što je jedan od uslova za procvat kriminala i korupcije u postkomunističkim zemljama, naročito u Republici Makedonije. U radu će biti korišćeni i drugi istraživački rezultati dobijeni empirijskim istraživanjima.

Ključne reči

bribery; institutions; institutionalized capacity

Reference

*** (2008) Perpetrators of crimes in 2007. Skopje: Office of Statistics
*** (2009) Research report: Analiza na sudskite odluki na Vrhovniot sud na Republika Makedonija vo periodot od 1960-1999. Skopje
*** (2009) Research report, 'Mislenjeto na graganite na Republika Makedonija za rabota na policijata '. Skopje
*** (2009) Research report: 'Chustvoto na bezbednost na graganite na Skopje'. Skopje
*** (2009) Transparency international global corruption barometer
Kambovski, V. (2009) Megunarodno-pravna ramka na borbata protiv korupcija. www.fes.org.mk/Vlado%20Kambovski%20MEUNARODNOPRAVNA%20%20RAMKA%20%20NA%20%20BORBATA%20PR., str. 1
Labovic, M. (2006) Vlasta korumpira. Skopje: De, Gama
Mojanoski, C. (2009) Politickata partija vo izborniot proces - polozba i nadleznost. u: Reforma na instituciite i nejzinoto znacenje za razvojot na Republika Makedonija, Skopje: MANU
Obradović, K.M. (2009) Pravna država i ljudska prava. http//www.cbs-css.org/obradov2.php
Shasivari, J. (2009) Korupcijata na oficijalnite lica kako zakana za pravnata drzava vo Makedonija. www.fes.org.mk/../Jeton%20Shasivari,%20KORUPCIJATA%20NA%20OFICIJALNITE%20LICA%20KA, str. 6-8