Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomski vidici
2012, vol. 17, br. 1, str. 37-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Uloga inovativnosti u razvoju malih i srednjih preduzeća
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

Sažetak

U uslovima tranzicije na tržišne uslove privređivanja kao i u uslovima produžene ekonomske krize, inovativnost predstavlja jedan od bitnih faktora oporavka i daljeg razvoja privrede. U datim uslovima sektor malih i srednjih preduzeća igra veoma značajnu ulogu u navedenom procesu oživljavanja i oporavka privrede. Inovativnost, kao jedan od najznačajnijih faktora poslovnog uspeha, značajnu ulogu igra i u poslovanju sektora malih i srednjih preduzeća. U ovom radu proučava se uloga inovativnosti u razvoju sektora malih i srednjih preduzeća, i to sa stanovišta značaja inovativnosti u savremenim uslovima poslovanja, zatim sa stanovišta specifičnosti poslovanja sektora MSP kao i mogućnosti i ograničenja jačanja inovativnosti u ovom sektoru. U radu se zaključuje da procesu inovativnosti nije imanentno da se spontano razvija, pa je dati proces neophodno usmeravati dugoročnim, strategijskim merama razvojne politike, i to od strane društva kao celine kao i od strane njegovih privrednih subjekata.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Izveštaj o MSP i preduzetništvu za 2008. godinu. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije
*** (2005) Strategija konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća za period 2008-2013. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2009) Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Srbije za period 2010-2015. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Draker, P. (2005) Upravljanje u novom društvu / Managing in the next society. Novi Sad: Adižes
Draker, P.F. (1996) Menadžment za budućnost. Beograd: Privredni pregled
Đorđević, D., Urošević, S. (2010) Uloga inovativnog delovanja u razvoju konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća. Poslovna politika, 39(1-2): 20-24
Kokeza, G. (2010) Uloga i značaj malih i srednjih preduzeća u oživljavanju privrede Srbije. Ekonomski vidici, 15(4): 471-478
Kokeza, G. (2008) Upravljanje inovativnim i strategijskim promenama. u: SYMORG 2008, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2008, Apstrakt u zborniku apstrakata
Kokeza, G. (2010) Izazovi menadžmenta znanja u savremenim uslovima privređivanja. u: Međunarodni simpozijum SYMORG 2010, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 9-12. jun 2010