Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomski vidici
2017, vol. 22, br. 4, str. 273-293
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 26/04/2018
Strategije snabdevanja uvoznim zemnim gasom država regiona Balkana u budućnosti
nema

e-adresa: dragan.radiš@yahoo.com

Sažetak

Danas je jedan od dominantnih ciljeva, na području energetike balkanskog prostora, da se obezbedi potrebna količina zemnog gasa za države ovog regiona. U cilju davanja adekvatnog odgovora, potrebno je izvršiti analizu: rezervi zemnog gasa, njegovu proizvodnju, potrošnju, utvrditi njegove potencijalne izvore, pravce snabdevanja,... i sagledati u kontekstu tehničko-tehnoloških mogućnosti savremenih vidova transport gasa. Na osnovu detaljne analize svih bitnih činilaca i faktora, prezentovane su sve moguće potencijalne strategije snabdevanje regiona Balkana zemnim gasom iz uvoza, u zavisnosti od agregatnog stanja ovog energenta i vida njegovog transporta.

Ključne reči