Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Acta agriculturae Serbica
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 179-184
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Sadržaj i oblici korisnih i štetnih mikroelemenata u zemljištu prirodnih livada Zlatibora
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

Sažetak

U cilju definisanja mogućih rizika u proizvodnji visokokvalitetne stočne hrane na pašnjacima i prirodnim livadama Zlatibora ispitano je 13 lokacija zemljišta na sadržaj ukupnih i lakopristupačnih oblika korisnih (Fe, Mn, Zn Cu,Co i B) i štetnih (Pb, Ni, Cr, As i Hg) mikroelemenata. S obzirom da su ispitana zemljišta obrazovana na serpentinu, očekivano je utvrđen povećani sadržaj ukupnih količina gvoždja(Fe=4-6 %), mangana (Mn=0,14-0,21%), nikla (0,12-0,28%), hroma (Cr=0,05-0,1%) i kobalta (Co=60-130 mg/kg). Analogno ukupnim i lakorastvorljivi oblici nekih od ovih elemenata su iznad maksimalno dozvoljenih količina (Fe=120-240 mg/kg i Ni=130-370 mg/kg) što može imati posledica u proizvodnji kvalitetne stočne hrane na predmetnim travnjacima.

Ključne reči

zemljišta na rankeru; kvalitet stočne hrane; mikroelementi; teški metali; nikal; hrom i gvožđe

Reference

Adriano, D.C. (1986) Trace elements in the terrestrial environment. Berlin, itd: Springer Verlag
Alloway, B.J. (1990) Heavy metals in soils. New York, itd: Wiley
Kastori, R.R. (1983) Uloga elemenata u ishrani biljaka. Novi Sad: Matica srpska
Kastori, R.R., ur. (1997) Teški metali u životnoj sredini. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Sekulić, R.G., Kastori, R.R., Hadžić, V. (2003) Zaštita zemljišta od degradacije. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Stevanović, D., Jakovljević, M. (2002) Uticaj zemljišta i đubriva na kvalitet hrane i zdravlje ljudi i životinja. u: Nauka, praksa i promet u agraru, savetovanje (III), agroinovacije, Soko Banja, zbornik radova, str. 217-226