članak: 1 od 1  
Medicinski podmladak
2005, vol. 57, br. 1, str. 29-33
jezik rada: srpski
stručni članak
Značaj scintigrafije skeleta u dijagnostici metastaza malignih tumora
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Sažetak

U ovoj retrospektivnoj studiji analiziran je značaj statičke scintigrafije u proceni prisustva metastaza u skeletu. Grupu ispitanika čini 119 pacijenata. Urađena im je scintigrafija skeleta u Institutu za nuklearnu medicinu KCS u periodu od januara do decembra 2003. godine. Većina bolesnika (86%) imala je dijagnozu malignog tumora. Skeletna scintigrafija je urađena dva sata nakon intravenske injekcije 20 mCi (740 MBq) 99mTc-DPD (Tehnecijumom obeleženi dikarboksipropan-difosfonat). Scintigrafija skeleta je pokazala postojanje patološ kih promena visoko suspektnih na sekundarne depozite kod 24 pacijenta (23%) sa malignim tumorima (20% od ukupnog broja ispitanika). Tumor koji je najčešće registrovan kod žena je karcinom dojke, kod muškaraca to je karcinom prostate. Najčešće su registrovane metastaze na kostima aksijalnog dela skeleta (96%) i to na rebrima (67%), pršljenovima (54%) i kostima karlice(25%).

Ključne reči