Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2000, vol. 128, br. 11-12, str. 417-420
jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog

Zdravstveno zadrugarstvo - uloga i doprinos ovog pokreta u zaštiti i unapređenju narodnog zdravlja od 1921. do 1949. godine
aBeograd
bAfilijacija nije data

Sažetak

U periodu posle Prvog svetskog rata, u razorenoj i opustošenoj zemlji, pored teških privredno-ekonomskih, trebalo je rešavati i krupne socijalno-zdravstvene probleme. Gubitak velikog broja lekara i drugih zdravstvenih radnika tokom rata se nepovoljno odrazio na pružanje zdravstvene zaštite, naročito seoskom stanovništvu. U takvim uslovima, a na predlog mladog lekara dr Gavrila Kojića, pristupa se osnivanju zdravstvenih zadruga i njihovih zdravstvenih ustanova, na osnovama na kojima su poslovale zemljoradničke zadruge. Finansiranje je bilo obezbeđeno članskim ulozima zadrugara u tzv. bolesničke fondove, namenjenih za pomoć u slučaju bolesti i smrti zadrugara i članova njihovih porodica. Mesečna uplata je zavisila od broja članova porodice i od toga kakva se prava žele ostvariti. U proseku je jedna zadruga obuhvatala 300 do 500 porodica. Prve zdravstvene zadruge su osnovane 1921. godine, a njihov broj je do 1939. godine narastao na 87, zadružnih lekara na 97, kao i 71 apotekara. Prosečna cena lekarskog pregleda je iznosila 3-4 puta manje nego u privatnoj ordinaciji, a lekovi su takođe kupovani s određenim popustom. Pored kurativnih, dispanzerska delatnost zadružnih zdravstvenih ustanova obuhvatala je zaštitu majki, male i školske dece, s patronažnom delatnošću, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (vakcinacije), posebno tuberkuloze, podizanje zdravstvene svesti i kulture putem zdravstveno-vaspitnih aktivnosti, sprovođenje akcija na asanaciji naselja, poboljšanja snabdevanja vodom i dr. Zadruge su godine 1949. integrisane u novi sistem organizacije zdravstvene službe.

Ključne reči

Reference

Gerić, R., Jeremić, V., Rakić, M., Nikolić, A. (1982) Zdravstveno zadrugarstvo. Beograd: NIRO 'Zadruga'