Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 134, br. 9-10, str. 457-465
Prvi srpski psihijatri
Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
Ključne reči: Srbija; psihijatrija; psihijatri
Sažetak
Utemeljivači savremene srpske psihijatrije, dr Laza K. Lazarević, dr Mladen Janković, dr Jovan Danić, dr Vojislav - Mlađi Subotić i dr Dušan Stojimirović, potekli su iz prve srpske psihijatrijske bolnice, Doma za s uma sišavše, osnovane 1861. godine na Guberevcu u Beogradu. Prva klinika za duševne i živčane bolesti radila je u okviru Duševne bolnice na Guberevcu, u kojoj je kao asistent radio i dr Vladimir F. Vujić. Prvi predavači na Univerzitetu u Beogradu bili su: dr Laza Stanojević, dr Vladimir Vujić, dr Uroš Jekić, dr Jovan Ristić. Oni su aktivno zastupali mentalnohigijenska stanovišta, svojim radom su unapređivali stanje u psihijatriji, i, uopšte , bili su nosioci napretka i humanizacije struke.
Reference
Danić, J., Cvijetić, M. (1895) Duševne bolesti u Srbiji - statistika Bolnice za duševne bolesti - za prvih trideset godina - (1861-1890). Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije
Dimitrijević, B. (2005) Prvi srpski neuropsihijatar bio naš prvi lekar koji je pisao vukovski: Čestiti veliki Jovan Danić. Zadužbina 9(72
Dragović, M., Milovanović, S. (2004) Jubilej Nemanje Vurdelje. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, 3-4, 7-8
Jekić, B., Jekić, U. (2006) u: Milovanović D. [ur.] Nastava neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Katedra, klinike i insituti, Beograd: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 21-2
Jekić, U., Vujić, V. (1952) Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 12, str. 1191-4
Kanjuh, V.I., Pavlović, B. (1998) Laza K. Lazarević, 1851-1891. u: Sarić Miloje [ur.] Srpska akademija nauka i umetnosti. Biografije i bibliografije, Beograd: SANU, Knjiga IV. P odeljenje. Odbor za proučavanje života i rada naučnika u Srbiji i naučnika srpskog porekla. Knjiga 4. Život i delo srpskih naučnika
Kanjuh, V.I., Pavlović, B. (2002) Nova bibliografija stručno-naučnih medicinskih radova Dr Laze K. Lazarevića. Glas SANU - Medicinske nauke, br. 46, str. 37-51
Lešić, A., Bumbaširević, M. (2005) Dr Laza K. Lazarević - književnik i lekar (1851-1890). Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 133, br. 1-2, str. 106-109
Maksimović, B. (1938) Urbanizam u Srbiji. Beograd: Građevinska knjiga
Mihailović, V. (1951) Iz istorije saniteta u obnovljenoj Srbiji 1804-1860. Beograd
Mikić, S., Marjanović, S. (1992) Život i delo dr Vojislava Subotića-Mlađeg prvog srpskog sudskog psihijatra. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, (Vol. 14) br. 2/3 str. 89-97
Milovanović, D. (2004) Sećanje: Akademik Jovan D. Ristić. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 132, br. 9-10, str. 374-376
Milovanović, D. (2006) Vujić Vladimir F. u: Milovanović D. [ur.] Nastava neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Katedra, klinike i insituti, Beograd: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 11-20
Milovanović, S., Milovanović, D. (2005) Razvoj srpske psihijatrije od srednjeg veka do početka Drugog svetskog rata. JAMA Srbija i Crna Gora, 1(3), str. 301-5
Milovanović, S., Milovanović, D. (2002) Laza K. Lazarević - lekar, pisac i naučnik. Životno delo dr Laze K. Lazarevića (1851-1891) kao etičara u medicini i psihologa u književnosti. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 24, br. 1, str. 5-10
Pavlović, B. (2002) Istorija srpske medicine. Beograd: Službeni list SRJ, 157-159
Preradović, M., Špirić, Ž., Radovanović, M. (2002) Sedamdeset godina psihijatrijske službe Vojske Jugoslavije. u: Preradović M., Raičević R., Špirić Ž. [ur.] Sedamdeset godina Vojne psihijatrijske službe, Beograd: Javno preduzeće PTT Srbija, str. 7-10
Ristić, J. (1952) Naučni rad Vladimira Vujića. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 12, str. 1194-9
Ristić, J. (1980) Savremena medicina - grana medicinske nauke. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, 2(3), str. 7-13
Ruvidić, Ž.M. (1934) Jedanaest godina rada unutrašnjeg odeljenja Glavne vojne bolnice - 1922 do 1932 god. zaključno. Vojnosanitetski pregled, 2(5), str. 641-88
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka