Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:1
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2007, vol. 135, br. 7-8, str. 468-471
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
doi:10.2298/SARH0708468S


Neuobičajeno biološko ponašanje liposarkoma femura
aDom zdravlja 'Dr Nika Labović', Berane, Crna Gora
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresa: goldy@ptt.yu

Sažetak

Uvod Liposarkom kosti je redak tumor kostne srži koji potiče od lipoblasta. Njegova učestalost je 1:1000 svih tumora kostiju. Javlja se u medularnom kanalu dugih kostiju, pretežno donjih ekstremiteta, podjednako kod muškaraca i žena starosti od 30 do 70 godina. U proceni biološkog ponašanja tumora, osim histološke gradacije, važna je hirurška lokalizacija tumora i postojanje ili izostanak metastaza. Tumor manjeg stepena diferencijacije koji se transosalno širi u okolinu i sa metastazama ima lošu prognozu. Hirurško lečenje (najčešće amputacija), hemioterapija i zračna terapija su terapijski metodi izbora. Prikaz bolesnika Kod 58-godišnjeg bolesnika je pre 12 godina radiografski dijagnostikovan sarkom donjeg dela desnog femura ispoljen bolnim otokom tog predela. Obavljena je visoka natkolena amputacija desne noge. Histološki je dokazan liposarkom visokog stepena maligniteta. Lečenje je nastavljeno hemioterapijom i zračnom terapijom. Tokom 12 godina nadgledanja bolesnika najpre je nastao recidiv na patrljku kosti, u dva navrata su utvrđene metastaze u mekim tkivima male karlice, potom u mekom tkivu leve lopatice i u limfnim čvorovima desne prepone. Bolesnik je šest puta operisan pored osam godina nakupljanja metastatskih depozita u plućima. Bolesnik se oseća relativno dobro, ne gubi u težini, pokretan je i svakodnevno prepešači pet kilometara sa protezom. Zaključak Neuobičajeno ponašanje liposarkoma visokog stepena maligniteta sa kojim bolesnik živi 12 godina moglo bi se objasniti njegovim snažnim imunobiološkim sistemom koji se bori da ga održi vitalnim i pokretnim.

Ključne reči

liposarkom; femur; recidiv; metastaze; biološko ponašanje

Reference

Atanacković, M.B. (1999) Patologija kostiju i zglobova. Beograd: Naučna knjiga
Berquist, T.H. (1989) Magnetic resonance imaging of musculoskeletal neoplasms. Clin Orthop Relat Res, (244): 101-18
Dawson, E.K. (1955) Liposarcoma of bone. Journal of Pathology and Bacteriology, 70(2): 513
Enneking, W.F., Spanier, S.S., Goodman, M.A. (1980) A system for the surgical staging of musculoskeletal sarcoma. Clin Orthop Relat Res, (153): 106-20
Enneking, W.F. (1986) A system of staging musculoskeletal neoplasms. Clin Orthop, (204): 9-24
Goldman, R.L. (1964) Primary liposarcoma of bone: Report of a case. Am J Clin Pathol, 42 503-8
Greenfield, G.B., Warren, D.L., Clark, R.A. (1991) MR imaging of periosteal and cortical changes of bone. Radiographics, 11(4): 611-23; discussion 624
Schajowicz, F., Sissons, H.A., Sobin, L.H. (1995) The World Health Organization's histologic classification of bone tumors. A commentary on the second edition. Cancer, 75(5): 1208-14
Schajowicz, F. (1994) WHO International histologic classification of tumors. u: Histologic Typing of Bone Tumors, New York: Springer Verlag Telas, 2nd ed
Simon, M.A., Finn, H.A. (1993) Diagnostic strategy for bone and soft-tissue tumors. J Bone Joint Surg Am, 75(4): 622-31
Spanier, S.S., Shuster, J.J., Vander, G.R.A. (1990) The effect of local extent of the tumor on prognosis in osteosarcoma. J Bone Joint Surg Am, 72(5): 643-53
Tatić, V. (1999) Tumori kostiju i zglobova. Beograd: Elit-Medica, 63- 66, 218-225