Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2007, vol. 135, br. 11-12, str. 689-695
jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog

Doprinos dr Vladana Đorđevića stručnim sastancima Srpskog lekarskog društva
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije

e-adresa: marcolov@eunet.yu

Sažetak

Dr Vladanu Đorđeviću (1844-1930) se priznaju mnoge zasluge za osnivanje Srpskog lekarskog društva, njegovog časopisa "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo", uređivanje prve knjige tog časopisa, izdate 1874. godine, za knjige i prevode koji su objavljeni u ediciji "Arhiva", za rukovođenje Društvom na funkciji sekretara, potpredsednika i predsednika, za obezbeđivanje državne pomoći za besplatno izdavanje "Arhiva" i svih njegovih izdanja, za pomoć Društvu od kralja Milana i dr. O doprinosu Vladana Đorđevića stručnom i naučnom radu Društva malo se pisalo. Analiza zapisnika sa sastanaka Srpskog lekarskog društva, koji su uredno i dosta detaljno vođeni, pokazuje da je dr Vladan Đorđević, naročito tokom prvih godina od osnivanja Društva, prikazao nekoliko klinički zanimljivih bolesnika, učestvovao u diskusiji povodom referata drugih članova i referisao o raznim hirurškim postupcima koje je izvodio u beogradskoj Varoškoj bolnici, Vojnoj bolnici, a ponekad i u privatnim kućama. NJegovi prikazi, referati i diskusije pokazuju nesumnjivo veoma dobro poznavanje medicine, analitičan pristup i, iznad svega, veliku predanost ciljevima Srpskog lekarskog društva. Ovaj rad je pokušaj da se taj doprinos detaljnije predstavi.

Ključne reči

dr Vladan Đorđević; Srpsko lekarsko društvo; prikazi

Reference

*** (1875) Šesti (redovni) sastanak Srpskog lekarskog društva 23. februara 1874. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. II, str. VI-XVI
*** (1874) Sedmi (redovni) sastanak Srpskog lekarskog društva 30. marta. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 1875; knj. II, str. XVIII-XXII
*** (1875) Osmi (redovni) sastanak Srpskog lekarskog društva 5. marta 1874. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. II, str. XX-XXII
*** (1875) Deseti (vanredni) sastanak Srpskog lekarskog društva 20. maja 1874. Srp Arh Celok Lek, knj. II, str. XXV-XXVI
*** (1875) Jedanaesti (redovni) sastanak Srpskog lekarskog društva 22. juna 1874. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. II, str. XXVII-XXXI
*** (1875) Četrnaesti (redovni) sastanak Srpskog lekarskog društva 5. oktobra 1874. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. II, str. XXXIV
*** (1875) Šesnaesti (redovni) sastanak Srpskog lekarskog društva 25. oktobra 1874. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. II, str. XXXVIII-XXXIX
*** (1874) Drugi redovni sastanak 19. avgusta 1872. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 12
*** (1875) Drugi glavni skup Srpskog lekarskog društva 21. novembra 1874. godine. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. II, str. XLII-LIII
*** (1879) Treći redovni sastanak 4. januara 1875. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. III, str. 15
*** (1879) Četvrti redovni sastanak 18. januara 1875. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. III, str. 22
*** (1879) Šesti redovni sastanak 14. februara 1875. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. III, str. 27-8
*** (1879) Deseti redovni sastanak 19. aprila 1875. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. III, str. 31-2
*** (1875) Sedamnaesti redovni sastanak 2. avgusta. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 1879; knj. III, str. 36
*** (1879) Osamnaesti redovni sastanak 17. avgusta 1875. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. III, str. 36-7
*** (1879) Devetnaesti vanredni sastanak 23. oktobra 1875. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. III, str. 38-40
*** (1879) Dvadeset prvi redovan sastanak 13. decembra 1875. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. III, str. 42-3
*** (1879) Petnaesti redovni sastanak 11. avgusta 1879. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. V, str. 10-1
*** (1874) Treći redovni sastanak 2. septembra 1872. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 14-15
*** (1874) Trinaesti redovni sastanak 17. februara 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 39-42
*** (1874) Četrnaesti redovni sastanak 3. marta 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 43-4
*** (1874) Petnaesti redovni sastanak 14. aprila 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 47
*** (1874) Šesnaesti redovni sastanak 17. marta 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 43-5
*** (1874) Sedamnaesti redovni sastanak 19. maja 1873. Srp Arh Celok Lek, knj. I, str. 48
*** (1874) Dvadeseti (redovni) sastanak 9. juna 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 52
*** (1874) Dvadeset peti (redovni) sastanak 30. juna 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I str. 57-58
*** (1874) Dvadeset četvrti (vanredni) sastanak 10. jula 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 62-3
*** (1874) Dvadeset sedmi (redovni) sastanak 21. jula 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 64
*** (1874) Dvadeset deveti (redovni) sastanak 6. oktobra 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 65
*** (1874) Prvi redovni sastanak 5. avgusta 1872. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 8
*** (1874) Glavni skup Srpskog lekarskog društva 28. oktobra 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 68-84
*** (1875) Prvi (vanredni) sastanak 10. novembra 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. II, str. I
*** (1874) Vanredni sastanak 23. septembra 1872. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 21-2
*** (1874) Vanredni sastanak 29. septembra 1872. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 23
*** (1874) Peti redovni sastanak 13. oktobra 1872. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 28
*** (1874) Jedanaesti redovni sastanak 20. januara 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 34
*** (1874) Dvanaesti redovni sastanak 3. februara 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knj. I, str. 37-8
Đorđević, V. (1883) Higijenski međunarodni kongres u Torinu i Ženevi. Beograd: Srpska državna štamparija
Đorđević, V. (1905) Laboremus!, Pozdrav Prvom kongresu srpskih lekara i prirodnjaka. u: Prvih 100 godina u razvitku lekarske struke u Srbiji, Beograd
Đorđević, V. (1910) Šta danas opažam u medicini. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, (4), str. 181-9
Đorić, M. (1934) Hirurški rad Vladana Đorđevića. Srpski književni glasnik, 43(5), str. 415-9
Valenta, J., Đorđević, V. (1874) Izveštaj o Trećem međunarodnom lekarskom kongresu, Beč 1873. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, knjiga 1, 243-278