Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2012, vol. 140, br. 5-6, str. 332-338
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 22/03/2013
doi: 10.2298/SARH1206332G
Rezultati primene spoljne fiksacije različitim tipovima fiksatora
aKlinički centar Republike Srpske, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: predraggrubor@gmail.com

Sažetak

Uvod. Spoljna fiksacija je metoda fiksacije preloma kroz zdrav deo kosti pomoću klinova ili žica. Cilj rada. Cilj rada bio je da se utvrdi koji od spoljnih fiksatora - Ortofix, Mitkovićev, Čarnlijev (Charnley) ili Ilizarovljev - pruža najbolja biomehanička rešenja u primarnoj stabilizaciji spiralnih, poprečnih i kominutivni preloma kosti. Metode rada. Za određivanje metodologije ispitivanja biomehaničkih svojstava spoljašnjeg fiksatora korišćeni su matematičko- kompjuterski simulator (softver), fizički model od juvidura i kliničko ispitivanje. Rezultati. Vrednosti pomeranja delova kosti koje su dobijene pri ispitivanju na matematičko- kompjuterskom simulatoru bile su: 0,08 mm kod primene Čarnlijevog fiksatora, 0,785 mm kod Mitkovićevog fiksatora M20, 2,245 mm kod Ilizarovljevog i 1,4 mm kod primene fiksatora Ortofix. Pri ispitivanju na plastičnom modelu od juvidura vrednosti su bile: 1,38 mm (Mitkovićev M20), 1,47 mm (Ortofix), 2,41 mm (Ilizarovljev) i 2,51 mm (Čarnlijev). Kliničkim ispitivanjem biomehaničkih odlika pri dejstvu sila kompresije dobijeni su sledeći rezultati: 0,89 mm (Mitkovićev M20), 0,14 mm (Ortofix), 0,80 mm (Čarnlijev) i 1,23 mm (Ilizarovljev). Zaključak. Najbolju ujednačenu biomehaničku stabilnost pri dejstvu vertikalnih sila (kompresije) i dejstvu sila u anteroposteriornoj i laterolateralnoj ravni kod poprečnih, spiralnih i kominutivnih preloma duge kosti imao je fiksator po Mitkoviću M20 (0,93 mm); slede Čarnlijev (1,14 mm), Ortofix (1,2 mm) i Ilizarovljev spoljašnji fiksator (1,60 mm).

Ključne reči

spoljašnji fiksator; biomehanika; određivanje stabilnosti

Reference

Aarnes, G.T., Steen, H., Ludvigsen, P., Waanders, N.A., Huiskes, R., Goldstein, S.A. (2005) In vivo assessment of regenerate axial stiffness in distraction osteogenesis. Journal of orthopaedic research, 23(2): 494-8
de Bastiani, G., Aldegheri, R., Renzi, B.L. (1984) The treatment of fractures with a dynamic axial fixator. Journal of bone and joint surgery. British volume, 66(4): 538-45
Fernandez, A.A. (1985) External fixation of the leg using unilateral biplanar frames. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery, 104(3): 182-186
Goodship, A.E., Kenwright, J. (1985) The influence of induced micromovement upon the healing of experimental tibial fractures. Journal of bone and joint surgery. British volume, 67(4): 650-5
Grubor, P. (2000) Tretman koštanih defekata. Banja Luka: Glas srpski
Grubor, P. (2001) Značaj biomehaničkih karakteristika spoljnjeg fiksatora u liječenju kominutivnih preloma i koštanih defekata. Niš: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Grubor, P. (1996) Manual of external fixation in management of war wound. Banja Luka: Glas Srpski
Nikolić, D. (2002) Savremeni aspekti lečenja ratnih povreda ekstremiteta. Acta facultatis medicae Naissensis, vol. 19, br. 3-4, str. 191-197
Piščević, S. (1976) Nova oružja i osobenosti njihovog dejstva na organizam. Acta chirurgica Yugoslavica, 19- 23
Popović, D. (1991) Ratna rana. Beograd: SLD - Sekcija za ortopedsku hirurgiju
Popović, Z.Z. (1996) Rigidna osteosinteza AO pločicom i spongioplastika po phemisteru u sekundarnom lečenju dijafizarnih strelnih preloma. Beograd: VMA, doktorska disertacija
Robert, R.S., Weitzman, A.M., Tracey, W.J., Freudigman, P., Katz, H.V., Ilizarov, S. (2006) Simultaneous treatment of tibial bone and soft-tissue defects with the Ilizarov method. Journal of orthopaedic trauma, 20(3): 197-205
Sarpel, Y., Gulsen, M., Togrul, E., Capa, M., Herdem, M. (2005) Comparison of mechanical performance among different frame configurations of the Ilizarov external fixator: Experimental study. Journal of trauma, 58(3): 546-52
Shiba, R., Chao, E.Y.S., Kasman, R. (1984) Fatigue properties of the Hoffmann-Vidal external fixation apparatus. Orthopedics, 7:443-456, March