Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2012, vol. 140, br. 5-6, str. 390-394
jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog

Dr Atanasije Puljo - pionir srpske stomatologije
aUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
bKlinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd + Medicinski fakultet, Beograd
cSpecijalna bolnica za psihijatrijske bolesti 'Dr Laza Lazarević', Beograd

e-adresa: dr.srle@eunet.rs

Sažetak

Dr Atanasije Puljo (1878-1944) bio je dobrovoljac u balkanskim ratovima, aktivni učesnik u Prvom svetskom ratu i prvi koji je uočio značaj zajedničkog rada zubnog lekara i hirurga u zbrinjavanju ranjenika s povredama vilica i lica. Na taj način zauzeo je primat u ovoj oblasti i tri godine pre drugih došao na ovu genijalnu zamisao. Svetski je priznata njegova metoda lečenja zastarelih preloma gornje vilice, nazvana 'balkanska metoda'. Dr Puljo je pionir stomatološke rendgenologije u Srbiji, osnivač Odontostomatološke klinike Medicinskog fakulteta i idejni začetnik Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Zasluge dr Atanasija Pulje, sveobuhvatnog medicinara, ostaju utemeljene u instituciji fakulteta koju je pionirski začeo ovaj rodonačelnik stomatologije u Srbiji.

Ključne reči

Reference

Anodontia, P.A. (1939) Srp Arh Celok Lek., 41(10-11); 442-7
Dimitrijević, B. (1997) Balkanska metoda. radio drama; II program Radio Beograda, 26. 10
Dimitrijević, B. (2008) Razvoj specijalističkih službi. Vojnosanit Pregl, 65: suppl 35-40
Dimitrijević, B. (2003) Atanasije Puljo - odontostomatolgija. u: Savićević M. [ur.] Profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu od osnivanja do 50-tih godina XX veka, Beograd: Medicinski fakultet
Dimitrijević, B. (2002) Stomatologija i kultura. Beograd: Nova Evropa-Eccos
Gavrilović, V., i dr. (1973) 25 godina Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Beograd: BIGZ
Gavrilović, V.S. (1986) Istorija stomatologije. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Janković, S. (2008) Spomenica Zemunske gimnazije - 1858-2008. Zemun: Zemunska gimnazija
Lekarska, komora Dosije 392. Istorijski arhiv Beograda
Maksimović, J. (2008) Doprinos lekara iz Vojvodine u uspostavljanju Zdravstvene službe u Srbiji i osnivanju i radu Srpskog lekarskog društva. Medicinski pregled, vol. 61, br. 3-4, str. 191-203
Maksimović, P., Zagradjanin, D. (1982) The contribution of Atanasije Puljo to the world medical science during the Balkan wars (1912-1913). u: 73rd FDI Meeting of the Working Group on Hystory of Dentistry, Belgrade
Popović, D.Ger. (1925) Narodni lekar - sa slikama u tekstu. Beograd: Štamparija 'Mirotočivi'
Popović, D.Ger. (1927) Narodni lekar. Beograd: Rajković i Ćuković
Poulio, A. (1916) Le traitement des fractures des maxillaires en Serbie (1914-1915). L'odontologie, 259-67
Poulio, A. (1917) La maxillotomie. L'odontologie, 12: 459-466
Poulio, A. (1919) Vingt-trois cas de maxillotomie curettage alveoloradiculaire. L'odontologie, 9: 379-85
Poulio, A. (1919) Le courant electrique dans la bouche. L'odontologie, 3: 99-103
Puljo, A. (1932) Maligni tumori u ustima. u: Šahović K. [ur.] O raku, Beograd: Jugoslovensko društvo za izučavanje i suzbijanje raka, I sveska, p. 45-56
Puljo, A. (1914) Kostolomi vilice u srpsko-turskom i srpsko-bugarskom ratu. Srp Arh Celok Lek., 20(3); 95-114
Puljo, A. (1922) Prelomi vilica u našim ratovima za oslobođenje od 1912-1915. godine. Srp Arh Celok Lek., 24(4-5); 157-68
Puljo, A. (1939) Organizacija zubno-lekarske pomoći u ratu. Srp Arh Celok Lek., 41(12); 542-5
Puljo, A. (1940) Glavni osnovi lečenja preloma vilica. Srp Arh Celok Lek., 42(10); 485-512
Puljo, A. (1923) Nega zuba. Zemun: D. Puljo