Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Bezbednost, Beograd
2000, vol. 42, br. 2, str. 219-225
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Model morfoloških karakteristika studenata VŠUP
aViša škola unutrašnjih poslova, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

Anohin, P.K. (1970) Teorija funkcionalnoj sistemi - opštije voprosi fiziologičeskih mehanizmov. Moskva: Nauka, br. 5
Barou, H.M., MekGi, R. (1975) Merenje u fizičkom vaspitanju. Beograd: Vuk Karadžić
Blagojević, M. (1993) Povezanost osnovnih morfoloških i motoričkih karakteristika sa uspešnošću učenja džudo tehnika, koje ulaze u program specijalnog fizičkog obrazovanja milicionara. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Božić, S. (1989) Uticaj antropometrjskih dimenzija i sposobnosti brzog usvajanja novih složenih motoričkih zadataka na efikasnost izvođenja tehnika bacanja kod studenata Više škole unutrašnjih poslova. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Fulgosi, A. (1979) Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga
Jovanović, S. (1988) Uticaj osnovnih psihomotornih faktora na ispoljavanje specifičnih sposobnosti karate sportista za rešavanje simuliranih tipičnih zadataka sportske borbe. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Jovanović, S. (1992) Karate 1 - teorijska polazišta. Novi Sad: Sport's World, udžbenik za studente FFK
Milošević, M., Zulić, M., Kovačić, Z., Božić, S. (1985) Razvoj morfoloških dimenzija kod majstora karate sporta. u: Jugoslovenski simpozijum o karate sportu (1), Beograd, referat
Milošević, M., Zulić, M., Božić, S. (1989) Specijalno fizičko obrazovanje. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Perić, D.B. (1994) Operacionalizacija istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd, izdanje autora
Zulić, M. (1987) Modeliranje trenažnog procesa u vrhunskom karate sportu. Beograd: Naučna knjiga