Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Bezbednost, Beograd
2010, vol. 52, br. 1, str. 154-171
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
Praktična obuka studenata u sistemu visokog policijskog obrazovanja republike Srbije
Policijska akademija

Sažetak

Nosilac visokog obrazovanja policijskih službenika u Republici Srbiji je Kriminalističko-policijska akademija, visokoškolska nastavno-naučna obrazovna ustanova osnovana Odlukom Vlade Srbije, a na osnovu Zakona o visokom obrazovanju. Kriminalističko-policijska akademija realizuje studijske programe za potrebe visokog policijskog obrazovanja. Znatan deo studijskog programa Kriminalističko-policijske akademije odnosi se na takozvane posebne oblike nastave čiji su modaliteti prezentovani u ovom radu. Radi se o delu studijskog programa koji je, uz pojedine stručne i uskostručne predmete na Akademiji, usmeren na usvajanje veština koje predstavljaju neophodan sadržaj radnog profila policijskih službenika. Te veštine zapravo predstavljaju najprimenjiviji deo znanja budućih policijskih službenika koji se školuju na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Posebni oblici nastave predstavljaju osoben sadržaj studijskih programa osnovnih studija (studija prvog stepena) Kriminalističko-policijske akademije, jer predstavljaju svojevrstan izraz njene suštine, ali i posebnost akademija, kao vrste visokoškolskih obrazovnih ustanova u Srbiji. Naime, dok fakulteti predstavljaju visokoškolske obrazovne ustanove koje za sadržaj obrazovanja imaju pretežno naučne aspekte teorijsko-saznajnih disciplina, studijski programi akademija za znatan sadržaj imaju veštine. Usvajanje veština na Akademiji realizuje se kroz predavanja, vežbe i posebne oblike nastave. Navedeni oblici nastave zastupljeni su na strukovnim i akademskim studijama Akademije. Najznačajniji među njima realizuju se u saradnji sa Upravom za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku koja je u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Povodom obuke studenata, Akademija ostvaruje posebno značajnu saradnju sa Centrom za osnovnu policijsku obuku i Centrom za specijalističku obuku i usavršavanje policije, kao osnovnim organizacionim jedinicama navedene Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku.

Ključne reči

visoko policijsko obrazovanje u Republici Srbiji; praktična obuka; studenti Kriminalističko-policijske akademije; policijski službenici; Uprava za stručno obrazovanje; osposobljavanje; usavršavanje i nauku

Reference

*** (2006) Odluka o osnivanju Kriminalističko-policijske akademije. Službeni glasnik RS, br. 58
*** (2006) Radni i obrazovni profili strukovnih i akademskih studija, predlog. Beograd: Radni tim za integraciju VŠUP i PA u visokoškolsku ustanovu, 5. 4
*** (2009) Studijski program Osnovnih strukovnih studija kriminalistike. Beograd: KPA
*** (2009) Studijski program Osnovnih akademskih studija kriminalistike. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat dela Stručne bezbednosne prakse studenata IV godine osnovnih akademskih studija - Bezbednosna izborna grupa u letnjem semestru školske 2009/2010. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat Osnovne obuke za obavljanje policijskih poslova studenata I godine, školska 2009/2010. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat Stručne kriminalističke prakse studenata III godine osnovnih akademskih studija - kriminalističke izborne grupe i Stručne metodičke prakse 2 studenata IV godine osnovnih akademskih studija - kriminalističke i bezbednosne. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat Stručne kriminalističko-forenzičke prakse 2 Studenata II godine osnovnih strukovnih studija - Kriminalističko-forenzičke izborne grupe i Stručne kriminalističko-forenzičke prakse 3 studenata III godine osnovnih strukovnih. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat Stručne organizaciono-metodske prakse studenata IV godine osnovnih akademskih studija KPA - Policijska izborna grupa i Praktične nastave studenata IV godine studija po NPP PA u letnjem semestru školske 2009/2010. Beograd: KPA
*** (2010) Elaborat Terenske obuke studenata Kriminalističko-policijske akademije u letnjem semestru školske 2009/2010. Beograd: KPA
*** (2005) Zakon o visokom obrazovanju. Sl. glasnik RS, br. 76
*** (2005) Zakon o policiji RS. Službeni glasnik RS, br. 101
Bogdanović, B. (2002) Dva veka policije u Srbiji. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Kulić, Ž., Milošević, G., Ristić, S. (2005) Upravljanje kadrovima i njihovim potencijalima. Beograd
Milošević, G., Subošić, D. (2006) Elementi javne bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 3, str. 399-413