Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Bezbednost, Beograd
2010, vol. 52, br. 3, str. 95-107
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Otmica uz pretnju ubistvom ili teškom telesnom povredom
Pravni fakultet - FORKUP

Sažetak

Kao jedan od najsloženijih krivičnih fenomena, koji se sastoji iz protivpravnog lišenja slobode i prinude ili iznude, otmica je u prošlosti zaista bila retkost u našoj praksi. Međutim, u poslednjih desetak godina je učestalost planiranja i izvršenja otmica u Srbiji postala alarmantna. Otmica se sve češće ispoljava i kao akt organizovanog kriminala, te su zbog toga u operativnom istraživanju i sudskoj istrazi ovog krivičnog dela dozvoljene neke specijalne istražne tehnike. Transformacije izvršenja otmice u praksi ažurno je pratio i naš zakonodavac, tako da je ova inkriminacija bila obuhvaćena gotovo svim novelama krivičnog zakonodavstva od sredine 1976. do kraja 2009. godine. Polazeći od svega toga, u ovom radu su analizirana aktuelna zakonska obeležja, oblici ispoljavanja i problem razgraničenja krivičnog dela otmice, sa posebnim osvrtom na otmicu kvalifikovanu pretnjom ubistvom ili teškom telesnom povredom otetog lica.

Ključne reči

otmica; aktuelna zakonska obeležja; pretnja ubistvom ili teškom telesnom povredom; Srbija; Italija

Reference

Đorđević, Đ. (2009) Krivično pravo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, posebni deo
Krstić, O. (1998) Taktičke metode u kriminalističkim obradama otmice ljudi i aviona. Nauka, bezbednost, policija, vol. 3, br. 2, str. 165-178
Krušić, S. (2001) Neki krivično-pravni i kriminalistički aspekti otmice. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 5, str. 661-672
Lazarević, L.V. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Luzzi, A. (1978) La criminalita terroristica - Il decreto legge 21. 3. 1978. N. 59. Polizia moderna, vol. 30, br. 4, str. 20-25
Nikolić, T. (1996) Strategija borbe protiv mafije u Italiji. Bezbednost, Beograd, 38(5): 648-650
Peković, N. (2001) Otmica kao oblik nasilja. u: Delikti nasilja - krivično-pravni i kriminološki aspekt, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 93-100
Petrović, M., Simić, I. (1994) Krivični zakon Republike Srbije - praktična primena. Beograd: Poslovna politika
Reljanović, M. (2008) Krivična dela otmice i prinude, borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji - od postojećeg zakonodavstva do sveobuhvatnog predloga reforme. Beograd: Institut za uporedno pravo
Stojanović, Z. (2007) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2003) Organizovani kriminalitet pojam i krivično - procesni aspekti. Beograd: Dosije
Wright, A.R. (2005) Encyclopedia of criminology. New York: Routledge, vol. II