Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Bezbednost, Beograd
2011, vol. 53, br. 2, str. 254-273
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/02/2012
Holandski model obrazovanja i obuke policije
aMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
bOEBS Srbija

Sažetak

Rad ima za cilj da predstavi holandski model obrazovanja i obuke policije. Holandija je razvila moderan sistem obuke policije sa posebnom brigom o tome da buduće policijske službenike pripremi za posao koji će obavljati. To se postiže uvođenjem i razvojem programa koji su sastavljeni od profesionalnih kompetencija koje polaznik treba da savlada. Pored koncepta obrazovanja zasnovanog na kompetencijama, holandska policija je orijentisana i na razvoj veština doživotnog učenja i stalne saradnje sa praksom. Obrazovanje, obuka i razvoj policije u Holandiji ima izuzetno važno mesto, što se može videti iz uloženih resursa u centre i škole koje realizuju obuku.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Criminal investigation training. u: The police meeting under the sea level, Policijska akademija, Holandija, Septembar, Predavanje i prezentacija tokom jednonedeljnog kursa
*** (2009) Police and Safety Regions Department. Ministry of the interior and Kingdom relations. u: Policing in the Netherlands, The Hague
*** (2011) Trainer Development. u: Predavanje i prezentacija tokom jednonedeljnog kursa The police meeting under the sea level, Holandija: Policijska akademija, Septembar
*** (2009) Policing in the Netherlands. Amsterdam: Ministry of the Interior and Kingdom Relations
Bos, R. (2011) Police Knowledge Net. u: Kurs The police meeting under the sea level, Septembar, Holandija: Policijska akademija
Dozy, M. (2011) Research for, on and with the police. u: The police meeting under the sea level, Policijska akademija, Holandija, Septembar, Predavanje i prezentacija tokom jednonedeljnog kursa
Duijs, I. (2011) Diversity in Dutch Police: Intercultural competence, example from the Police Academy of Netherlands. u: The police meeting under the sea level, Policijska akademija, Holandija, Septembar, Predavanje i prezentacija tokom jednonedeljnog kursa
Egmond, R. (2011) Traffic training. u: The police meeting under the sea level, Policijska akademija, Holandija, Septembar, Predavanje i prezentacija tokom jednonedeljnog kursa
Filipović, J., Đurić, M. (2009) Osnove kvaliteta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Hosselet, G. (2011) Recruitment selection. u: Kurs The police meeting under the sea level, Septembar, predavanje i prezentacija, Holandija: Policijska akademija
Ilić, G.P. (2005) Policijsko obrazovanje i obuka u Francuskoj. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 1, str. 67-82
Kešetović, Ž.M. (2005) Uporedni pregled modela obuke i školovanja policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Mijović, D. (2005) Primenjena psihologija u savremenim svetskim policijama. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 5, str. 821-830
Milosavljević, B. (1994) Uvod u policijske nauke. Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Peeters, H. (2011) Training system and philosophy: 10 ways to blend academic education and professional police training. u: Kurs The police meeting under the sea level, Septembar, Policijska akademija, Holandija, predavanje i prezentacija
Remijnse, D. (2011) School of critical incident management. u: Predavanje i prezentacija tokom jednonedeljnog kursa The police meeting under the sea level, Policijska akademija, Septembar
Smolders, K. (2011) New examining. u: Predavanje i prezentacija tokom jednonedeljnog kursa The police meeting under the sea level, Policijska akademija, Holandija, Septembar
Spahić, T. (2005) Policijska obuka u Evropi - jedinstvo u raznolikosti. Germany: Felix Verlag - holzkirchen/Obb
Visser, B. (2011) Police Leadership. u: Predavanje i prezentacija tokom jednonedeljnog kursa The police meeting under the sea level, Holandija: Policijska akademija, Septembar