Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 54, br. 3, str. 365-379
Mogućnosti procene obima pranja novca
Uprava kriminalističke policije, Policijska uprava za Grad Beograd

e-adresacvetkovicdragan@open.telekom.rs
Sažetak
Pranjem novca ne samo što se podriva ekonomski sistem, nego se narušava politička stabilnost i bezbednost zemlje i vrši uticaj na društvene odnose na nacionalnom i međunarodnom planu. Zbog toga spada u red kriminalnih aktivnosti sa visokim stepenom društvene opasnosti. Problem kvantifikacije pranja novca prisutan je zbog nedostatka egzaktnih statističkih podataka. Merenje stvarnog obima opranog novca stečenog kriminalom je 'skok u nepoznato' i obično se svodi na opšte procene tipa verovatno, 'ne više od' i/ili 'ne manje od'. U tom smislu, sve postojeće procene su sa velikim greškama i treba ih posmatrati samo kao preliminarne naučne procene. U radu se navode efekti pranja novca na društvo, prezentuje problem kvantifikacije obima ove pojave sa analizom modela merenja obima opranih sredstava.
Reference
Alldridge, P. (2002) The Moral Limits of the Crime of Money Laundering. Bufallo Criminal Law review, 5
Baker, R.W. (1999) The Biggest Loophole in the Free-Market System. Washington Quarterly, 22 (4):
Bartlett, B.L. (2002) Negative effects of money laundering on economic development: Economic research report for regional technical assistance project. u: Countering Money Laundering in The Asian and Pacific Region, The Asian Development Bank, http://adb.org
Begović, B. (2007) Ekonomska analiza korupcije. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Begović, B., Mijatović, B., ur. (2001) Korupcija u Srbiji. Beograd-Smederevska Palanka: Centar za liberalno-demokratske studije
Bošković, G. (2005) Pranje novca. Beograd: Beosing
Dowel, J., Novis, G. (2001) The consequences of money laudering and financial crime, Money Laundering - Economic Perspectives - Program Analyst, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. US Department of State
Fijat, L.M. (2010) Sprečavanje pranja novca u oblasti bankarstva. Beograd: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Klasens, R. (2007) Sprečavanje pranja novca. Beograd: Udruženje banaka Srbije
Kuljača, R. (2007) Pranje novca kao oblik prikrivanja nezakonito stečenih prihoda. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 3, str. 115-132
Marinković, D. (2010) Suzbijanje organizovanog kriminala - specijalne istražne metode. Novi Sad: Prometej
Masciandaro, D. (2007) Economics of Money Laundering: A Primer. u: Paolo Baffi Centre Bocconi University Working Paper, 171
Mijalković, S. (2012) Metodološki okvir jednog naučnog istraživanja organizovanog kriminala i terorizma. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 96-113
Milutinović, M.M. (1981) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Pedić, Ž. (2010) Nefinansijski sektor i samostalne profesije u kontekstu sprečavanja pranja novca. Zbornik Pravnog fakulteta, Rijeka, br. 1
Petrović, D. (2010) O proučavanju savremenih formi privrednog kriminaliteta - pranje novca. Strani pravni život, br. 3, str. 161-182
Ponti, G. (1980) Criminologia. Milano
Schneider, F. (2008) Money laundering and financial means of organized crime: Some preliminary empirical findings. Global Business and Economics Review, 10 (3):
Tanjević, N. (2010) Reformisanje mere oduzimanja imovinske koristi. Bezbednost, Beograd, 52(3): 158-176
Tunnell, K.D. (1993) The business of crime: A documentary study of organized crime in the American economy. Criminal Justice Review, 18(2)
Unger, B. (2007) The Scale and Impacts of Money Laundering. UK, Ma: Chelenham, Northampton, USA
Vesić, D. (2008) Ekonomska i politička komponenta korupcije i pranje novca. Međunarodni problemi, vol. 60, br. 4, str. 481-501
Vrhovšek, M. (2010) Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u suzbijanju kriminala - važna karika u sistemu borbe protiv organizovanog kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 7-40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2012)
Mikroekonomski i makroekonomski efekti legalizacije nezakonito stečenog prihoda
Cvetković Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Osnovne odrednice kriminalno-političke misli akademika Milutinovića
Krivokapić Vladimir

Nauka bezbednost policija (2012)
Oblici, trendovi i tehnike pranja novca
Tanjević Nataša, i dr.

prikaži sve [113]