Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Zaštita prirode
2001, vol. 53, br. 1, str. 157-159
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje

Fosilni tragovi starih dinosaurija u donjem trijasu Stare planine, Srbija
Beograd

Sažetak

Autori opisuju nalazak zanimljivih fosilnih tragova nogu Thecodontossaurusa iz donjeg trijasa Stare planine u Srbiji. Razni oblici sitnih (A), srednjih (V) i krupnih (S) tragova sa dva, tri, četiri i pet prstiju prikazani su na priloženim slikama. Upadljiva je njihova sličnost sa tragovima ptica. Materijal je u obradi.

Ključne reči

Thecodontosaurus; reptili; fosilni tragovi; donji trijas; Stara planina

Reference

Gertik, S. (1989) Sedimentološko-geohemijske karakteristike šarenih peščara i kontrolni faktori uranske mineralizacije. Radovi Geoinstituta, Beograd, knj. 23, str. 19-23
Gillete, D.D., Lockley,, ur. (1989) Dinosaur tracks and traces. Cambridge: Cambridge University press
Haubold, H. (1974) Die Fossilien Saurienfahrten. Wittenberg