članak: 1 od 1  
Zaštita prirode
2002, vol. 53, br. 2, str. 37-47
jezik rada: engleski
naučni članak
Prilozi o balkanskom risu lynx lynx martinoi (Mirić % 1978) u Makedoniji i Crnoj Gori
Institute for Nature Protection of Serbia

Sažetak

Prilozi o balkanskom risu Lynx lynx martinoi (Mirić, 1978) u Makedoniji i Crnoj Gori. Data su novi podali o balkanskom risu Lynx lynx martinoi (Mirić, 1978) na području Crne Gore i Makedonije sakupljeni tokom istraživanja u periodu od preko dve poslednje decenije. Prikupljeni su novi podali o raprostranjenosti i brojnosti (dati su lokaliteti i vreme nalaza - posmatranja, tragovi, uhvaćene ubijene i mrtve jedinke i indicije o prisustvu) i beleške o njihovoj biologiji (stanište, ishrana i ponašanje) ove vrete na proučavanom području. Na osnovu svih poznatih podataka, date su nove procene brojnosti, trenda i glavnih problema zaštite ove visokougrožene poderete risa na području Makedonije i Crne Gore.

Ključne reči

Reference

Bego, F. (2001) Existing knowledge on the status and distribution of the lynx in Albania. KORA Bericht., Muri., str. 18 Nr 7
Breitenmoser-Wursten, C., Breitenmoser, U., ur. (2001) u: The Balkan Lynx Population - History, recent Knowledge on its Status and Conservation Needs, KORA Bericht., Muri, Nr 7, str. 1-38
Grubač, B.R. (2000) Ris Lynx lynx (Linnaeus, 1758) u Srbiji. Zaštita prirode, vol. 52, br. 1, str. 151-173
Hristovski, M. (2001) On the status of the Balkan lynx in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. u: Breitenmoser-Wursten C., Breitenmoser U. (ur.) The Balkan Lynx Population - History, recent Knowledge on its Status and Conservation Needs, KORA Bericht. Muri, str. 8-11, Nr 7
Micevski, B. (1997) Brojnost i distribucija na balkanskiot ris (Lynx lynx martinoi Mirić, 1978) vo dolinata na rekata Radika (Makedonija). Zbornik za biologiju, Skopje, str. 95-104, 50
Mirić, Đ. (1981) Balkanske populacije risalyra lynx martinoi Mirić, 1978. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Panayotopoulos, M. (2001) Historical distribution and present status of the lynx in Greece. u: Breitenmoser-Wursten C., Breitenmoser U. (ur.) The Balkan Lynx Population - History, recent Knowledge on its Status and Conservation Needs, KORA Bericht., Muri, str. 28-31 Nr 7
Paunović, M., Milenković, M., Ivanović-Vlahović, Č. (2001) The lynx populations in the federal republic of Yugoslavia. u: Breitenmoser-Wursten C., Breitenmoser U. (ur.) The Balkan Lynx Population -History, recent Knowledge on its Status and Conservation Needs, KORA Bericht., Muri, str. 12-17 Nr 7